This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיות חדשות מיושמות לאחרונה על ידי מינהל אבטחת התחבורה האמריקאי (TSA) בעמדות שלו בשדות תעופה, על רקע האילוצים שיצרה מגיפת הקורונה.

גורם שמשנה את כללי המשחק באבטחת שדות תעופה מבטיח כי אימות הזהות, בירור הזמנת הטיסה וסטטוס ה-Secure Flight של הנוסע "כמעט" בזמן אמת בעמדת הבידוק הביטחוני בשדה התעופה.

(בתוכנית Secure Flight ה-TSA מצליב את המידע על הנוסעים עם רשימת מעקב כבר בזמן הזמנת הכרטיס).

כשיפור בהשוואה לסורק המוכר של כרטיסי העלייה למטוס, הודות לטכנולוגיית CAT לאימות פרטים אישיים הנוסע לא צריך לסרוק את כרטיס העלייה למטוס בעמדת הבידוק הראשונה. כשמכונת ה-CAT בודקת את תעודת הזיהוי של הנוסע עם תמונה, היא מצליבה את התמונה ומאמתת אותה עבור איש הביטחון בעמדה. 

תעודת זיהוי עם תמונה יכולה אם כך לאמת בזמן אמת שהנוסע הוא אותו אדם שהוא טוען שהוא, וכן שיש לו טיסה באותו יום, כך לפי ה-TSA.

מערכת CAT מחוברת באופן אלקטרוני למאגר הנתונים Secure Flight שמאשר את פרטי הטיסה של הנוסעים.

יחד עם זאת, הנוסע עדיין יצטרך להציג את כרטיס העלייה למטוס בגייט או בכניסה לטרמינל, אך לא לאיש ה-TSA בעמדת הבידוק הביטחוני.

הטכנולוגיה החדשה מצמצמת כמעט לחלוטין את הסיכוי לטעות אנוש ומפחיתה את זמני ההמתנה.

אמצעי אבטחה קפדניים ומעודכנים באופן מתמיד הם הכרחיים בשדות תעופה. נשיאת נשק בשדה תעופה גוררת מעורבות של סוכנויות אכיפת החוק, ועשויה להוביל למאסר, כך לפי wtsp.com.