This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צילום וידאו מרחפן הפך זה מכבר לפרקטיקה נפוצה. אבל קיימת מגבלה של אודיו בגלל רעש הרקע שיוצר הרחפן. רעש זה הופך את האודיו שתועד על ידי הרחפן לבלתי ניתן לשימוש, בפרט במקרים בהם קולות הסביבה מהווים חלק מרכזי במה שמבקשים לתעד.

פטנט שהוענק ל-GoPro מתאר מערכת, שמספקת ביטול רעש לכלי אווירי. המערכת כוללת סנן אותות אודיו שמשתמש בפרמטרים של המצב המבצעי מרכיבי כלי הטיס. פרמטרים אלה פועלים כבסיס לרעש מאות האודיו. הסנן משלב את אנליטיקת מצב רכיבי כלי הטיס והמרחקים של הרכיבים מהמיקרופון כדי לסנן את הרעש של הרחפן.

הודות ליכולת לזהותולעבד את מקורות הרעש הנוספים, המערכת יכולה לייצר פרופיל רעש בסיסי עבור כלי הטיס, בו סנן האודיו יכול להשתמש. מצב בסיס זה מספק למשתמש נקודת פתיחה כללית כדי לכוונן עוד את פרמטרי הרעש המסוננים על ידי המערכת.

ישום סנן כזה משקף שיטה חדשה לשילוב שתי מערכות יחד ויצירת גישה חדשנית לפתרון בעיה, כך לפי founderslegal.com.