This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המבצעים של מחלקת ההגנה האמריקאית באוויר, ביבשה, בים, בחלל ובמרחב הסייבר תלויים בספקטרום האלקטרו-מגנטי. על רקע הפיתוח המסחרי בתחום והעובדה שסביבת הספקטרום הופכת ליותר ויותר צפופה ותחרותית, כולל היעדר ספקטרום, מחלקת ההגנה הציבה את הנושא בסדר עדיפויות גבוה למען חופש הפעולה של הלוחמים והשגת עליונות בספקטרום, תוך תמיכה בתחרותיות הכלכלית של ארה"ב.

מחלקת ההגנה האמריקאית מעוניינת להשיג "חופש פעולה בספקטרום האלקטרו-מגנטי בזמן, המקום ולפי הפרמטרים שנבחר". לצורך מימוש החזון, חתם לאחרונה מזכיר ההגנה האמריקאי, לויד ג'יימס אוסטין III, על תוכנית היישום של עליונות הספקטרום ל-2020, המכונה EMSSS I- Plan.

"האסטרטגיה הנוכחית לעליונות בספקטרום האלקטרו-מגנטי משלבת לראשונה את הלוחמה האלקטרו-מגנטית שלנו ואת נכסי הספקטרום", לדברי גנרל ג'ון הייטן, סגן יו"ר המטות המשולבים. "תוכנית האסטרטגיה מספקת למחלקה כיוון למימוש היעדים והמטרות והגשמת החזון. אתגרים עתידיים דורשים מאיתנו להילחם ולנצח בספקטרום האלקטרו-מגנטית מלכתחילה, ועל המפקדים לתכנן ניצחון בתחום זה במסגרת האחריות שלהם. התוכנית מעלה אותנו לנתיב בו נשלוט במרחב הקרב העתידי. בשעה שהזרועות מתארגנות, מתאמנות ומצטיידות טוב יותר לתחום הספקטרום, עדיין יש לנו עבודה עלשות, אנחנו נחושים להשיג עליונות בספקטרום בכל המימדים".

בשל קצב ההתפתחות המהיר של הספקטרום האלקטרו-מגנטי, על מחלקת ההגנה האמריקאית להעריך מחדש, לפתח ולאמץ כל הזמן יכולות חדשות, טכניקות, אימונים ואינטגרציה בתוך המרכיבים שלה ועם שותפים אמריקאים ובינלאומיים, כך לפי אתר הממשל defense.gov.