This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

משמר החופים הקנדי מבצע ניסויים בכלי טיס בלתי מאויש חדש למשימות מעקב במשך טיסה ארוך, לצורך פריסה אפשרית על ספינות של משמר החופים הקנדי. ניסויים ראשוניים ביכולות טיסה מעבר לטווח הראייה (BVLOS) שהתקיימו בארה"ב נצפו בזמן אמת בקנדה.

חברת התוכנה הקנדית Kongsberg Geospatial ביצעה בהצלחה את שלב הניסוי הראשון בכטב"ם V-BAT של Martin UAV עבור משמר החופים הקנדי במתקן ניסוי בדרום אוקלהומה, ארה"ב.

כלי הטיס נבחר לספק יכולת יחודית שמשלבת המראה ונחיתה ממרחבים קטנים על כלי שיט, לצד משך טיסה ארוך שמאפיין כלי טיס עם כנף קבועה, תוך נשיאה של מגוון חיישנים.

הפרויקט נערך במימון רשות המחקר והפיתוח הביטחוני של קנדה DRDC.

בגלל מגבלות הקורונה, לא ניתן היה לבצע את הניסוי הראשון בקנדה כמתוכנן, לכן משמר החופים הקנדי קיים את ההדגמה של שלב הניסוי הראשון באופן וירטואלי, כאשר כטב"ם ה-V-BAT טס באתר הניסוי CNO באוקלהומה ונצפה על ידי הצוותים בקנדה.

הטיסות הדגימו יכולת שיגור ונחיתה מהירה, משך טיסה ארוך, המראה ונחיתה ממרחב מצומצם וכן יכולת מעקב אחר כלי רכב ואנשים באמצעות מצלמות אלקטרו-אופטיות ואינפרה-אדום.

המצלמות נעזרו בתוכנה לאיתור ומעקב אחר עצמים.

הטיסות נוטרו בזמן אמת, והווידאו החי של נתוני הטלמטריה והמטע"ד הוזרמו לאוטווה בקנדה לצפייה על ידי משמר החופים הקנדי. לאחר מכן שולבו קטעי הווידאו לתוך מערכת MIDAS לניתוח ואחסון נתוני ISR מפיתוחה של Kongsberg, כ"מתאם מודיןי משימה", המאפשר צפיה בתיעוד חדש והיסטורי של הכטב"ם בהקשר זמן ומקום כדי לתגבר את האפקטיביות של השימוש בחיישנים.

לאחר הצלחת השלב הראשון, השלב הבא יתבצע במהלך הקיץ עבור משמר החופים הקנדי על ספינה שלו לצורך הדגמה ימית, כך מדווח insideunmannedsystems.com.