This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאז 2017 מספק פרויקט בינה מלאכותית לכדור הארץ (AI for Earth) של מיקרוסופט כלים מבוססי-ענן ושירותי AI לארגונים שפועלים לשינוי הדרך לניטור, מידול וניהול המערכות הטבעיות של כדור הארץ.

כיום צבאות ברחבי העולם חשופים לעומס יתר בהתמודדות עם משברים אינטנסיביים ותכופים יותר ואיומים על מתקניהם, הנובעים מהקצנת שינויי האקלים. מידול הסיכון שנובע ממזג אוויר קיצוני ואסונות טבע לאורך חופי ארה"ב הוא קריטי, אם כך, לצבא האמריקאי.

מרכז ERDC למחקר ופיתוח הנדסי של צבא ארה"ב פועל בשיתוף עם מיקרוסופט לשיפור המידול של האקלים ותכנון העמידות מול אסונות טבע, בעזרת שימוש בכלי חיזוי מבוססי אנליטיקה וענן ושירותי AI. 

על פי הסכם חדש, ERDC יבחן על הענן הממשלתי Azure של מיקרוסופט את הסקיילביליות של מערכת מידול סערות החוף שלו – CSTORM-MS – שפעלה עד כה על מחשבים רבי עוצמה.

המודלים שמפיקה המערכת יוכלו לספק לקהילות שלאורך החופים גישה איתנה ומתוקננת לקביעת הסיכון לסערות עתידיות ולהערכת האמצעים לצמצום הסיכון לשטפונות, הנגרמים על ידי סערות טרופיות ואקסטרה-טרופיות, רמות רוח, גלים ומים.

כיום מודלים אלה פועלים על מרכז משאבי מחשוב-העל של מחלקת ההגנה האמריקאית.

לאחר ניסוי ראשוני מוצלח עם ענן Azure של מיקרוסופט, השלב השני של הפרויקט ידגים עד כמה הענן מסוגל להריץ את כל מערך הסערות בחופי צפון האוקינוס האטלנטי, כולל ערך העליה של רמת הים, שלא בוטא בסימולציה עד היום. ההסכם יאפשר לחוקרים גם להשתמש בתוצאות המודל ולחזור שוב על זרימת העבודה לגבי חופים אחרים, כך מדווח defensesystems.com.