This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת תת-ימית מתקדמת למשלוח מטע"ד תיבנה עבור כלים בלתי מאוישים תת-ימיים גדולים. בדרך כלל מדובר במיני-צוללות אוטונומיות בקוטר של כ-2 מ' או יותר, ומערכות הנשק והחיישנים שלהן. הן מיועדות לשיגור מהחוף מספינות צבאיות או אזרחיות גדולות. 

חברת Northrop Grumman תפתח את הפרויקט בהיקף של $3.4 מיליון עבור סוכנות דארפ"א למחקרי ביטחון מתקדמים של מחלקת ההגנה האמריקאית. החברה תתמוך בשלב השני של תוכנית Hunter לפיתוח מערכת משלוח מטע"ד עבור כלים בלתי מאוישים תת-ימיים גדולים. התוכנית כוללת רק את מערכת משלוח המטע"ד ולא את כלי השיט עצמו.

מדובר בתוכנית של 45 חודשים, המתחלקת לשלושה שלבים: תכנון ובניית מכשיר למשלוח מטע"ד שיתאים בגודלו למודול המטע"ד שיסופק על ידי הממשל; השלבים השני והשלישי כוללים תמיכה באינטגרציה של המכשיר בכלי השיט הבלתי מאויש לצורך ניסוי. הפרטים הטכניים של התוכנית מסווגים. 

כעת תמשיך Northrop Grumman בשילוב המערכות בצוללות בלתי מאוישות גדולות כדוגמת Orca מתוצרת בואינג, כך לפי militaryaerospace.com.