This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב הודיע על אבן דרך משמעותית בפיתוח אמצעים נגד רחפנים, והשיג לטענתו לראשונה "פגיעה אוויר-אוויר לא-קינטית" באמצעות רחפני Coyote Block 3.

במהלך ההדגמה של צבא ארה"ב, המקדמת וריאנט זה צעד נוסף לעבר פריסה, הצליחה Raytheon Missile & Defense (של חברת Raytheon Technologies) להביס נחיל של רחפנים באמצעות האפקטור הלא-קינטי Coyote Block 3 מתוצרתה, הניתן לשימוש חוזר.

במובן זה, "לא-קינטי" מתייחס למערכות שמביסות רחפנים עוינים בלי להשתמש בסוג כלשהו של קליע פיזי. בדרך כלל הכוונה שה-Coyote השתמש ב"משבש" לוחמה אלקטרונית או סוג של אנרגיה ישירה כגון מיקרוגל בעוצמה גבוהה. "בדרכים מסוימות, לרחפנים שנושאים פתרונות נגד-רחפנים יש יתרון על פני רחפנים חמושים בחימוש מסורתי, בכך שניתן לעשות בהם שימוש חוזר, והם לא מושמדים על ידי חומר הנפץ שהם נושאים. בנוסף, כמה מהפתרונות הלא-קינטיים האלה יכולים לפגוע במספר רב של מטרות בלי צורך בחימוש חוזר", כך לפי thedrive.com.

וריאנט Block 3, שפותח מהחימוש המשוטט החד-פעמי Coyote, משתמש בראש נפץ לא-קינטי כדי לנטרל רחפני אויב תוך צמצום הנזק ההיקפי הפוטנציאלי. בניגוד לדגם החד-פעמי, את הווריאנט הלא-קינטי ניתן להנחית, לצייד שוב ולהשתמש בו שוב בלי לעזוב את שדה הקרב.

במהלך הניסוי, ה-Coyote פגע והביס נחיל של 10 רחפנים בגדלים שונים, עם מגוון סוגי מורכבות, יכולת תמרון וטווח. לפי הודעת החברה, הוא הגיע למספר הישגים חלוציים:

  • פגיעה אוויר-אוויר לא-קינטית
  • שרידות, נחיתה, חימוש מחדש ושימוש נוסף במהלך אותו ארוע ניסוי
  • שיגור מוצלח ממערכת Coyote Block 2
  • פגיעה בטווח מוארך, תקשורת ומסלול מכ"ם KuRFS