This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב בחר בחמש קבוצות שיתחרו על תכנון המחליף של נגמ"ש החי"ר Bradley, שנמצא בשימוש הצבא מאז 1981. המהלך מהווה חלק מתוכנית OMFV לנגמ"ש מאויש אופציונלית.

בעוד שרכב החי"ר הקונבנציונלי מהווה פלטפורמה מאוישת, הרי שהרכב המאויש אופציונלית אמור להיות מסוגל לבצע משימות בשליטה מרחוק, ללא נוכחות הצוות ברכב.

חמש החברות Point Blank Enterprises, Oshkosh Defense, BAE Systems, General Dynamics Land Systems, American Rheinmetall Vehicles יציגו כל אחת קונספט דיגיטלי עבור התוכנית, תמורתם יקבלו יחד סכום כולל של כ-$299.4 מיליון.

הקונסורציום בראשות Oshkosh Defense כולל בין השאר את חברת רפאל הישראלית.

המהלך הכולל חמישה שלבים יתחיל בשלב התכנון הראשוני, לאחר מכן תכנון מפורט, בניית אבטיפוס, ניסוי וייצור.

במקום לבקש תוכניות במסגרת החלק הראשון של התחרות, צבא ארה"ב ביקש לדעת מה הגישה של החברות בפיתוח הדגמים לתוכנית.

לאחר שלב הקונספט הצבא יכנס לשלב התכנון המפורט. שלב האבטיפוס יתחיל בשנת הכספים 2025, והייצור המלא צפוי להתחיל ברבעון השני של 2030.

במקביל לתהליך תכנון הקונספט, הצבא יפתח ארכיטקטורה פתוחה עבור התוכנית. נושא זה קיבל את המקום הראשון ברשימת היכולות הנדרשות מהדגם, בפרט לאור הצורך להיות מרושתים עם יכולות אחרות בשדה הקרב, ובקצה הקדמי בפרויקט Convergence במתחם המטווחים יומה באריזונה במהלך הקיץ, כך מדווח defensenews.com.