This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רחפנים משמשים למגוון ישומים, כגון משלוחים והעברת סחורות, ניטור בסביבות שונות או גישה למקומות שקשה להגיע אליהם במצבי חירום. אבל הניהול הבטוח של תנועת הרחפנים בערים ובאזורים אחרים המאופיינים בצפיפות אוכלוסיה עדיין מהווה אתגר משמעותי.
הפרויקט האירופי LABYRINTH נועד לייצר ולתקף ישומים חדשים לנחילי רחפנים, במטרה לתגבר את הבטיחות, האבטחה והיעילות של מערכת תחבורה אזרחית, באמצעות מחקר ופיתוח של אלגוריתמי תכנון נתיבים לנחילי רחפנים, עם ארבעה מימדים (שלושה מימדי מרחב + זמן), ליישום בתחכנות בקרה קרקעיות. כמו כן ייחקרו שירותים חדשים ל-U-space באירופה (דקונפליקציה של נחילי רחפנים ותכנון טיסה) התומכים בהנחיה אוטומטית של נחילי רחפנים.
הפרויקט מכוון לשלב דרגה מסוימת של אוטומציה כך שהמפעיל יוכל לשלוט בצי קטן של עד 10 רחפנים מתחנה קרקעית אחת. בנוסף לתכנון ושליטה בנתיבים, יתמקד הפרויקט גם בשני היבטים טכנולוגיים אחרים – תקשורת באמצעות רשתות 5G (כך שהרחפנים יהיו מחוברים באופן מתמיד) ואבטחת המחשוב שמאחורי כל המערכת.
הפרויקט מהווה חלק מ-U-Space, מערכת אירופית חדשה לניהול תנועה אווירית של רחפנים, בהובלת יוזמת SESAR. מסגרת חדשה זו נועדה לשלב מבצעי רחפן ברום הנמוך, מתחת ל-120 מ', בצורה בטוחה ויעילה במרחב האווירי האירופי.
היישומים בפרויקט מתייחסים למספר סוגי סביבה בספר. לדוגמא, מתבצעת עבודה בשיתוף מינהל התנועה DGT לשימוש ברחפנים כדי לשפר תחבורה בדרכים, לנתח היבטים כמו בקרת מהירות, למדוד מרחקים בין כלי רכב, לזהות לוחיות רישוי ולספק מעקב ותמיכה במקרים של תאונות. יוזמה נוספת, בשיתוף עם המכון הלאומי לטכנולוגיית אוויר וחלל INTA, מתמקדת בשימוש ברחפנים בשדות תעופה לצורך בקרת גישה של בלתי מורשים, בחינת מסלולים או אמצעי הרתעה נגד ציפורים, כך מדווח eurekalert.org.