This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בריטניה תפתח מערכות חדשות, שיאפשרו לטילים לתקשר זה עם זה במהלך טיסתם. משרד ההגנה הבריטי משקיע סכום של £3.5 ($4.8 מיליון) בתוכנית מדגים טכנולוגיית נשק התקיפה השיתופי CSWTD במסגרת מעבדת המדע והטכנולוגיה של המשרד, Dstl.

אמצעי לחימה חכמים מהדור הבא מסוגלים לאסוף נתונים, לבצע הערכה לגבי מצבים ולשנות את תוכניותיהם על מנת להשיג את המטרות. הבעיה היא שכדי שנשק כזה יהיה אפקטיבי עליו להיות מסוגל לפעול כצוות, ולא מלמעלה למטה. הטילים מהדור הנוכחי מסוגלים לתקשר עם המשגר אבל לא האחד עם השני, וזהו חיסרון משמעותי כאשר על כלי הנשק להתאים את עצמו למצב וליידע את הטילים האחרים.

תוכנית CSWTD נועדה לגשר על הפער, ולשם כך היא תבחן פיתוח חומרה ותוכנה חדשות שיהפכו את הטילים לקואופרטיבים יותר ותחקור איך ניתן ליישם זאת לתרחישים מהעולם האמיתי.

התוכנית תבחן איך ניתן להשיג תקשורת והתנהגויות שיתופיות בין טילים כדי להתמודד עם האתגרים הצבאיים של בריטניה. הפרויקט יימשך שנתיים החל באפריל 2021, ואפשר יהיה לשלב את הטכנולוגיה החדשה ברשת אינטגרטיבית חכמה יותר של טילים תוך חמש שנים. 

התוכנית החדשה מהווה חלק מתקציב מחקר ופיתוח של משרד ההגנה, שהיקפה £6 מיליארד ($8 מיליון), כך מדווח newatlas.com.