This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צרפת בחנה מערכת לייזר נגד רחפנים עבור המשחקים האולימפיים בפאריס ב-2024. המינהל הכללי לאמצעי לחימה של צרפת הדגים השמדת רחפן באמצעות נשק לייזר, מערכת הגנה שהמשרד האחראי על כחות הצבא מצפה כי תהיה מבצעית באופן מלא במהלך המשחקים בפאריס.
מערכת הלייזר נגד רחפנים, שפותחה על ידי החברה הצרפתית CILAS בעזרת מימון ציבורי, נקראת HELMA-P, והיא נועדה לאבטחת בסיסים של צבא צרפת במבצעים מחוץ למדינה כמו גם אתרים רגישים בתוך צרפת, כגון מפעלי אנרגיה גרעיניים, או ארועים רבי משתתפים , כך לפי סוכנויות ידיעות בינלאומיות.