This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במשך שנים, ביסס צבא ארה"ב את מערכות הנשק שלו על PNT – מיקום, ניווט ותזמון GPS. דבר זה יצר תלות ופגיעות – ה-GPS חשוף לפגיעות, והוא לא תמיד זמין בסביבה מבצעית צבאית. אחת הדרכים העיקריות בהן מתמודדת מחלקת ההגנה האמריקאית עם האתגר הזה היא שימוש במגוון רחב של מקורות PNT, כך עולה ממסמך אסטרטגיה של מחלקת ההגנה.

תוכנת מידול וסימולציה חדשה תאפשר לחוקרים ולמהנדסים של צבא ארה"ב להבין את האפקטיביות של טכנולוגיית PNT איתנה במשימות קרב.

החוקרים הצבאיים ישתמשו בתוכנה כדי למדל כיצד פועלות היכולות הפוטנציאליות של PNT באוויר, בים וביבשה.

הפתרון מפיתוחה של  Draper הוא תוכנה חדשה – MQDA, שתשמש לניתוח רכיבי PNT ומערכות בסביבות סימולציה ותרחישי משימה בצורה מהירה, פשוטה ובערך עלות תועלת גבוה יותר מאשר בעולם האמיתי.

כך לדוגמא, החוקרים יכולים לבצע סימולציה של יעילות חיישני PNT שונים ולמדוד את יכולותיהם במגוון רחב של תרחישי קרב.

כלים כמו ה-MQDA חוסכים זמן ומשאבים על ידי כך שהם מספקים תובנות מוקדמות על תהליך הפיתוח. ניתוח שילובים רבים של טכנולוגיות PNT מאפשר זיהוי של אלה האפקטיביות ביותר, אותן אפשר לתעדף בהמשך למימון הפיתוח. תהליך זה מאפשר מימון של פתרונות אפקטיביים יותר, כך לפי armyrecognition.com.