This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכות הלחימה הימיות שיותקנו בספינת אח"י מגן הראשונה של זרוע הים, ובהן מכ"ם 'מגן אדיר', יספקו מעטפת תקיפה והגנה מרחבית נגד איומים אוויריים וימיים.
הגעת ספינת הטילים אח"י מגן – סער 6 לישראל מסמלת את פתיחתו של עידן טכנולוגי חדש בזרוע הים, שהחלה בשילוב מערכות על גבי הספינה כחלק ממדיניות משרד הביטחון וצה"ל להפעיל בספינה טכנולוגיות מתקדמות פרי תוצרת ופיתוח ישראליים.
התעשייה האווירית השלימה בימים אלה בשיתוף עם מפא"ת במשרד הביטחון וזרוע הים את הפעימה הראשונה בהתקנת מערכת מכ"ם 'מגן אדיר' לגילוי ולסיווג מטרות אוויר ושטח לבניית תמונה אחודה ומתקדמת על ספינות סער 6 של זרוע הים. מערכת המכ"ם המתקדמת מסוגה בעולם, תהווה את ה"עיניים" עבור כלל מערכות הספינה בעולמות ההגנה והתקיפה. המערכת תהווה מרכיב מרכזי בבניית התמונה הימית ובנוסף תהווה נדבך חדש ומשמעותי להגנתה האווירית של מדינת ישראל. מערכת המכ"ם מהווה מרכיב חשוב במערכת ההגנה האווירית ברק 'רעם אדיר' המספקת מעטפת הגנה שלמה נגד איומים מתקדמים אוויריים וימיים.
לפי הודעת החברה, מערכות המכ"ם 'מגן אדיר' מתבססות על טכנולוגיה חדישה של מערך סריקה אלקטרוני אקטיבי (AESA) שפותחו בחטיבת אלתא של התעשייה האווירית מאפשרות זמן תגובה מהיר יותר לאיתור מטרה, וכן דיוק משופר ויכולת לעקוב אחר מגוון רב של מטרות בו זמנית. באופן זה, מספק המכ"ם תמונה מיטבית של מודעות מצבית ימית במרחב ההמי-ספירה שלו ובכך מאפשר הגנה על כלל הכוחות הנלווים. המכ"מים יהוו מרכיב משמעותי בהגנת המרחב האווירי והימי ובתוכם, הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל: אסדות הגז הטבעי, הגנה מפני טילים רקטות ומטוסי אויב ועוד. בעת גילוי איום, מספק המכ"ם את כלל הנתונים הנדרשים באופן מיידי לכלל מערכות הבקרה, ההגנה, והתקיפה שעל הסיפון (לדוגמה, ירי טילי קרקע-אוויר), ובכך מאפשר מימוש תגובה נגדית הולמת וסימולטנית לכלל האיומים. מכ"ם ה- MF-STAR כולל ארבע פאות מכ"ם בוהה המספקים כיסוי המיספרי של 360 מעלות במרחב הספינה.
מערכת ההגנה "ברק" של חטיבת מערכות טילים וחלל בתעשייה האווירית, הינה מערכת הגנה מבצעית מהמתקדמת בעולם ונמצאת בשימוש מבצעי של מספר צבאות בעולם, בהן זרוע הים הישראלית וזרועות היבשה, האוויר והים בהודו. מערכת ההגנה "ברק" מקנה הגנה אזורית רחבה ונקודתית, בו זמנית, מפני מגוון איומי תקיפה בזירה הימית מהאוויר, הים והיבשה. המערכת מאגדת מספר מערכות מפתח הנמצאות בחזית הטכנולוגיה: מכ"ם דיגיטלי, מערך שליטה ובקרה, משגרים, מגוון מיירטים בטווחים שונים בעלי ראש ביות מתקדם, תקשורת וקישוריות מערכתית.
לדברי מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, "מערכות ההגנה האווירית והלחימה המותקנות על גבי אח"י מגן מהוות שכבה משמעותית המשתלבת לכלל מערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל ומהוות חלק משמעותי בפתרונות הרוחביים של התעשייה האווירית בזירת הים. התעשייה האווירית, בית המערכות של זרוע הים הישראלי, גאה להתחיל בשילובן על גבי ספינת הטילים ובשיתוף הפעולה ההדוק עם משרד הביטחון וזרוע הים. שילוב מערכת המכ"ם המתקדמת מסוגה בעולם, שפיתוחה מבוסס על ניסיון רב שנים של חטיבת אלתא בתעשייה האווירית, מהווה אבן בניין ראשונה בשילוב מגוון רחב של מערכות אשר יהוו מכפיל כוח עבור זרוע הים, צה"ל ומדינת ישראל".