This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כוחות צבא ארה"ב מסתמכים בדרך כלל על מכשירים גדולים לסריקת אזורים נרחבים לאיתור חומרים כימיים, המספקים ליחידות שלמות התראות על הימצאות סכנה כימית. אבל חסרה לצבא הגנה אישית באמצעות חיישן לביש, דבר שמהווה בעיה חמורה מפני שהגלאי אינו מכסה אזורים גדולים ולא מעשי לשאת אותו במשימות כגון סיור רגלי.

חברת Teledyne FLIR זכתה בחוזה לחמש שנים בסך $4 מיליון לפיתוח גלאי החומרים הכימיים הראשון שניתן ללבישה על ידי מסות של חיילים, זאת במסגרת התוכנית של הפנטגון CVCAD – גלאי קומפקטי של חומרים כימיים נדיפים.

החיישן החדש וקל המשקל יספק הגנה אישית לכל לוחם, בפרט החיילים והנחתים במבצעים הקרקעיים.

המכשיר הייחודי משתמש בחיישן כפול לאיתור חומרי לוחמה כימית וכימיקלים תעשייתיים רעילים, גזים דליקים ורמות חמצן מועשרות או מדולדלות שעלולות להעיד על סביבה נפיצה.

גלאי החומרים הכימיים הלביש יתריע בפני החיילים והנחתים על סכנה מיידית. הוא יקבע האם האוויר בטוח לנשימה והאם הכוחות יכולים לירות בנשק שלהם ללא חשש לפיצוץ, בפרט בחללים סגורים. החיישן לא רק נצמד לבגדים אלא משתלב גם במערכות אוויריות בלתי מאוישות לצורך סיור מרחוק, כך מדווח inceptivemind.com.