This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יריביה של ארה"ב גילו את ההזדמנות לשבש את פעילות הכוחות האמריקאים באמצעות הספקטרום, והם מיישמים טכנולוגיות מתקדמות לחסימת גישה, שיבוש והטעיה של תקשורת. על רקע זה, מתכוון חיל האוויר האמריקאי "לעורר" את מבצעי הספקטרום לאחר שבמשך עשרות שנים דעכה הלוחמה האלקטרו-מגנטית. לדברי אחד מבכירי החיל, הם "נרדמו על ההגה" בכל הקשור ללוחמה אלקטרונית.

בין הצעדים שמיועדים לתקן שלושה עשורים של שקיעה בתחום, חיל האוויר האמריקאי ארגן מחדש את הדרך בה ינהל מבצעים אלה ומציב בראש סדר העדיפויות טכנולוגיות שקל לעדכן כדי לשמור על יתרון מול סין, רוסיה ומדינות אחרות בעלות יכולות גבוהות.

אמנם הפרטים אודות תוכנית חיל האוויר מעטים מפני שהחיל לא נוהג לשתף את אסטרטגיית העלינוות בתחום הספקטרום האלקטרו-מגנטי, אותה השלים באביב האחרון.

לעומת זאת ענפי הצבא דנו בתוכניותיהם בתחום בשנים האחרונות בפתיחות, כולל הפער מול המתחרים והתוכניות לגשר עליו בשנים האחרונות.

יריביה של ארה"ב משתמשים במכ"מים מתקדמים כדי לאתר נכסים אמריקאים ממרחק רב כדי למנוע התקפות פתע, כך שסיכויי ההצלחה של צבא ארה"ב יורדים כל עוד הוא אינו יכול לתקשר בצורה אמינה עם כוחות ידידותיים על גלים אלקטרו-מגנטיים או לאתר מיקום מטרות בשל שיבוש חימוש או מערכות אחרות.

כעת מערכות מוגדרות-תוכנה , שמפעילות תמרונים אלקטרוניים שעשויים לחסוך הוצאות על חימושים, מהווים חלק גדול מהמענה של חיל האוויר האמריקאי לאתגרים אלה.

כפי שציין מוקדם יותר השנה מפקד כוחות האוויר צ'ארלס בראון, "בהיבטים מסוימים, האלקטרון הרבה יותר זול מטיל יקר". באמצעות אימוץ יכולות חדשות עם שדרוגי תוכנה קלים, יוכל חיל האוויר האמריקאי להתעדכן בטכנולוגיה החדשה ביותר בהתמודדות מול אויבים באמצעות פעולותיהם בספקטרום ולהגן טוב יותר על תקשורת, ניווט והעברת נתונים על גלי הספקטרום, כך מדווח c4isrnet.com.