This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הוכתר בהצלחה הניסוי הראשון באש חיה בגרסה של טיל אוויר-אוויר מתקדם לטווח בינוני – טווח מוארך (AMRAAM-ER) המיועד למערכת NASAMS – מערכת הטילים להגנה אווירית לאומית/נורווגית. 

מערכת ה-AMRAAM-ER תספק ללוחמים יכולת חדשה של הגנת טילים מבוססת-קרקע, הודות למהירות, הטווח, הגובה ויכולות התמרון המתוגברות שהיא מציגה.

הניסוי בוצע על ידי Raytheon Missiles & Defense והחברה הנורווגית KONGSBERG, וסיפק נתוני טיסה חיוניים שימשו לשיפור אלגוריתמי התוכנה של הטיל בעתיד.

צוות הניסוי השתמש גם במשגר חדש של NASAMS שיכול להתאים למימדים הגדולים יותר של ה-AMRAAM-ER.

מערכת AMRAAM-ER מיועדת במיוחד להגנה אווירית מבוססת-קרקע. הטיל, המונע על ידי מנוע רקטה מתוצרת Nammo, מאפשר ירוטים בטווחים ארוכים יותר ובגובה רב יותר בהשוואה לאפקטורים אחרים. השילוב שלו עם ה-NASAMS יספק הגנה אווירית מוגברת בשוק ההגנה האווירית לטווח הבינוני. 

מערכת NASAMS נמצאת בבעלות 12 מדינות, ומשולבת מאז 2005 במערך ההגנה האווירית של אזור עיר הבירה של ארה"ב. המערכת בכללותה כוללת את מכ"ם ה-Sentinel, טילי AMRAAM ומרכז פיזור האעש של KONGSBERG. מדובר במערכת טילים מודרנית להגנה אווירית, שמסוגלת לזהות, לפגוע ולהשמיד כלי טיס עוינים עכשוויים ועתידיים, כלי טיס בלת מאוישים ואיומים חדשים של טילי שיוט. הטיל מסוגל לפגוע במטרות בטווח של 40 ק"מ ובגובה עד 14 ק"מ, לפי דיווח של armyrecognition.com.