This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תוך מספר שנים, מספר כלי הטיס הבלתי מאוישים שנרכשו ומוטסים ברחבי ארה"ב מוערך בכ-700,000. סוכנות נאס"א הקימה פלטפורמת מחקר שתסייע בניהול מספר רב של רחפנים הטסים בגובה נמוך לצד משתמשים אחרים במרחב האווירי.
מערכת ניהול תנועת הרחפנים UTM מיועדת לאפשר שילוב רחפנים בצורה בטוחה ויעילה בתנועה האווירית הקיימת בגובה הנמוך.
בעזרת ה-UTM, טיסות משלוחים ונופש לא יפריעו לתנועת מסוקים, מטוסים, שדות תעופה סמוכים ורחפני ביטחון המוטסים על ידי צוותי מגיבים בחירום.
בהקשר זה, נאס"א X תבחן את הטכנולוגיה וכיצד היא פועלת כדי להבין את המערכת החדשנית: "נבחן גם את צוות נאס"א הייעודי במספר מרכזי שטח לצד השותפים מהממשל והתעשיה כדי להבין את פיתוח העבודה ובחינת תוכנה חדשה במחקר בעולם האמיתית. נראה את המערכת בפעולה ונגלה איפה פתרונות חדשניים אלה יעלו לרשת", לפי נאס"א.