This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חוסר תקשורת בין תרבויות שונות עלול לשבש משאים ומתנים, לגרום לשיח עוין ואף להוביל למלחמה. הסיכון לכשל תקשורתי עולה בצורה דרמטית כאשר קיימים הבדלים חברתיים, תרבותיים או אידיאולוגיים משמעותיים.

הסוכנות האמריקאית למחקרי ביטחון דארפ"א עובדת על פיתוח מתרגמים מבוססי-AI (בינה מלאכותית) שיסייעו במבצעים צבאיים.

בניגוד למתרגמים התרבותיים האנושיים, שמסייעים כיום לכוחות האמריקאים, המערכות מבוססות AI אינן מסוגלות לנתח בצורה מדויקת תקשורת בין-תרבותית או לספק סיוע שימושי מעבר לתרגום מכונה בסיסי. למרות ההתקדמות המשמעותית בלמידת מכונה וניתוח מולטימדיה, עדיין קיימים מספר חסרות במערכות אלה.

"כדי לתמוך במשתמשים שמבצעים דיאלוג בין-תרבותי, המערכות המבוססות-AI צריכות לספק משהו מעבר לתרגום שפה – עליהן למנף הבנה חברתית ותרבותית עמוקה כדי לסייע בתקשורת", מסביר דר' וויליאם קורווי, מנהל תוכנית במשרד לחדשנות מידע בדארפ"א (I2O). "כדי להפוך את ה-AI מכלי לשותף יש צורך בהתקדמות דרמטית ביכולת המכונות שלנו לגלות ולפרש גורמים חברתיים-תרבותיים, לזהות רגשות, לאתר שינויים בסגנון תקשורת ולספק סיוע בדיאלוג כאשר יש סיכון לקצר בתקשורת – וכל זאת בזמן אמת".

כדי לסייע במשאים ומתנים ובאינטראקציות קריטיות, דארפ"א פיתחה את תוכנית ה-CCU – הבנה תרבותית חישובית. מטרתה לייצר שירות הבנת שפה בין-תרבותית שישפר את מודעות המצב של צוותי מחלקת ההגנה האמריקאית ואת יכולתם לתקשר בצורה אפקטיבית עם מגוון קהלים בינלאומיים. התוכנית מיועדת לפתח טכנולוגיות לעיבוד שפה טבעית (NLP) שמזהות, מתאימות עצמן וממליצות כיצד לפעול במסגרת נורמות רגשיות, חברתיות ותרבותיות שמשתנות מחברה לחברה, שפה וקהילה.

כדי לקדם זאת, טכנולוגיות אלה צריכות לא רק לאתר קצרים פוטנציאליים בתקשורת אלא גם לייצר תגובות חלופיות בהתאם להקשר חברתי-תרבותי מתאים. תחום מחוקר שני של התוכנית יתמקד בפיתוח שירות לסיוע בדיאלוג, שיהפוך את תהליך איתור ההקשר החברתי-תרבותי לאוטומטי, כולל זיהוי ושייכות קבוצתית, וימנף את תפוקות המחקר הראשון כדי לעקוב אחר שיחות שוטפות, לאתר מצבים של אי-הבנות בזמן אמת ולספק לצוותים האנושיים סיוע בדיאלוג, כך מדווח defenseworld.net.