This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יכולת מתקדמת בתחום האיתור וההימנעות של רחפנים (DAA – Detect and Avoid) נועדה 

מוכנה ליישום במבצעים בשטח לאחר שטיסות ניסוי שנערכו באוסטרליה הדגימו טווחי איתור מוגברים בין כלי טיס בלתי מאויש ומשתמשים אחרים במרחב האווירי.

הטכנולוגיה, מפיתוחן של Insitu Pacific ו-Boeing Australia, נועדה לקדם את היכולת לשלב בצורה בטוחה רחפנים בקטגוריות שונות של מרחבים אוויריים.

הטכנולוגיה המבוססת על חוזי מסוגלת לאתר כלי טיס אחרים במרחקים שעוברים את הדרישות להימנעות בטוחה, ומהווים שיפור משמעותי ביכולות העין האנושית.

לפי Insitu, בניסויים האחרונים הושג טווח של יותר ממייל ימי אחד, והם היוו את שיאו של תהליך פיתוח של חמש שנים בקווינסלנד, אוסטרליה. "הטיסות הדגימו את הערך שמביאה טכנולוגיה זו לקידום השילוב במרחב האווירי בכל הקטגוריות של המרחב האווירי". 

במהלך הניסויים, הותקן ברחפן ה-ScanEagle מתוצרת Insitu פתרון DAA מבוסס-חוזי, אליו צורפה מערכת עיבוד מוטסת מתקדמת. איתור כלי טיס אחר הועבר מיידית למטיס הרחפן, שיכול לתמוך בקבלת החלטות על טיסות במרחב אווירי משותף מקטגוריה G.

הניסויים האחרונים בכלי טיס בעלי כנף קבועה ומסוקים קטנים השיגו טווחי איתור שמספקים התראה יותר ממספיקה כדי להזהיר מפעילי רחפן לנקוט בתמרון הימנעות מוצלח, לפי הצורך, כך טוענים בבואינג. "הגישה שלנו מבוססת על אבטחה רב-שכבתית של השילוב במרחב האווירי, וטכנולוגיית ה-DAA משלימה את כלי ניהול המרחב האווירי הקיימים שלנו לזיהוי וחיסול סיכונים. היא גם תספק ביטחון נוסף לרגולטור וללקוחות, כי הרחפן מסוגל לספק איתור של כלי טיס שאינם מצויידים בטרנספונדרים, ולאפשר הנחיה לרחפן לנקוט בפעולת הימנעות בלי שכלי טיס אחר יצטרך לפעול בעצמו".

טכנולוגיה זו מציע אפשרויות חדשות למפעילי רחפנים בצבא אוסטרליה ותומכת ביכולותיה של המדינה.

במסגרת המחויבות של שתי לפיתוח היכולות של אוסטרליה, מחקר זה היה שיתוף פעולה בין חוקרים מהאוניברסיטה הטכנולוגית של קווינסלנד QUT, שכשותפה מרכזית בפיתוח לקחה על עצמה את רוב הפיתוח הראשוני של האלגוריתם כדי להבטיח שהמטע"ד יתפקד בצורה אפקטיבית.