This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מיקרו-הטבעה היא טכנולוגיית זיהוי בליסטית. כעת פועלים הגורמים המצדדים בבקרת כלי נשק בארה"ב לאכוף על תעשיית הנשק את החוק הייחודי של קליפורניה, הדורש אמצעי זיהוי אינדיבידואליים לכל מעטפת של כדור, חוק חסר שינוי שאושר עוד ב-2007.

החוק דורש מיצרניות הנשק ליישם טכנולוגיית מיקרו-הטבעה על סוגים חדשים של אקדחים בקליפורניה. הכוונה היתה להטביע מאפיינים מיקרוסקופיים יחודיים על כל מעטפות הקליעים כך שהם יקשרו את מעטפת הכדור לרובה שממנו הוא נורה.

יצרניות הנשק טענו כי הטכנולוגיה לא אמינה, ומאז השחוק עבר הן נמנעו מלהכניס דגמי נשק חדשים בקליפורניה, כדי לעקוף אותו.

כעת, החקיקה תורחב כך שייכללו גם כלי נשק בשימוש גורמי אכיפת החוק, שעד עתה היו פטורים מהחוק. הרעיון הוא ששילוב אנשי המשטרה במסגרת החוק ייאלץ את היצרנים לשפר את הטכנולוגיה כך שיוכלו למכור את הנשק שלהן לסוכנויות האכיפה.

לדברי מרק אוליבה מהקרן הלאומית לירי ספורטיבי, איגוד של תעשייני נשק, הליך המיקרו-הטבעה הוא "טכנולוגיה שאינה פועלת". נדרשים עד 10 מעטפות כדורים כדי להרכיב יחד מזהה דיגיטלי אחד מלא שיוכל לקבוע מה הנשק ממנו נורו הכדורים, הוא טוען. יתרה מזאת, ניתן לעקוף בקלות את הטכנולוגיה על ידי שיוף ההטבעה באותה דרך בה פושעים מוחקים כיום מספר סדרה מכלי נשק.

בשנה שעברה, חוקקה קליפורניה חוק שמקל על הדרישה לשתי הטבעות על כל מעטפת להטבעה אחת בלבד. הצעת חוק נוספת השנה תחזיר את הדרישה לשתי הטבעות עד יולי 2022.

עד כה אף מדינה אחרת בארה"ב לא חוקקה את חוק המיקרו-הטבעה או הדרישה מסוכנויות אכיפת החוק.

איגודים שמייצגים גורמים זוטרים ובכירים במשטרה מסרו שהם בוחנים את החקיקה המוצעת, כך מדווח abcnews.go.com.