This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב מעוניין לפתח מגברי מיקרוגל בעוצמה גבוהה, שיחוללו קרינה אלקטרו-מגנטית מספיקה כדי לשבש, לנטרל או להזיק לרכיבים ומעגלים אלקטרוניים של היריב.

סוכנות דארפ"א למחקרי ביטחון מתקדמים של מחלקת ההגנה פרסמה הודעה על פרויקט הלוחמה האלקטרונית WARDEN – אנרגיית תדר רדיו ישירה waveform-agile. מטרת הפרויקט להרחיב פי עשרה את הטווח של התקפת back-door של מיקרוגל בעוצמה גבוהה, בהשוואה למערכות המתקדמות ביותר הקיימות כיום.

הפרויקט נועד גם לפתח תאוריה ומודלים מחשוביים לתיאור צימוד קרינה אלקטרו-מגנטית למארזים מורכבים וכן לפתח טכניקות צורת גל אג'יליות (זריזות) שיכולות לגרום נזק לאלקטרוניקה של האויב.

צורות גל אג'יליות מתיחסות לאותות תלויי-זמן שמשלבים תדר, משרעת ומודולציות ברוחב פולס כדי להפיק את המירב מצימוד לתוך מארזים מורכבים, באופן שהם ייצרו אפקטים משבשים בצורה המיטבית על רכיבים אלקטרוניים פנימיים ותת-מערכות.

תוכנית הלוחמה האלקטרונית WARDEN כוללת שלושה תחומים טכניים: מגבר מגבר מיקרוגל בעוצמה גבוהה; הערכה מהירה ויצירה נומרית של תגובה אלקטרו-מגנטית (RANGER); ופיתוח של צורת גל זריזה. שני התחומים הראשונים הם מסווגים.

תוכנית המחקר בדארפ"א צפויה לעלות כ-$51 מיליון במשך ארבע שנים ולכלול מספר קבלנים, כך מדווח militaryaerospace.com.