This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בדצמבר 2001 סוכל נסיון לפוצץ מטוס של American Airlines בדרכו לארה"ב לאחר שחומר נפץ נמצא בנעליו של טרוריסט מאל קאידה בעל אזרחות בריטית. בעקבות הארוע החלו הרשויות בארה"ב לבקש מנוסעים שממריאים משדות תעופה במדינה לעבור את הבדיקות הביטחוניות ללא נעלים בשעה שנעליהם עוברות סריקות לאיתור פצצות.

טכנולוגיה חדשה שנבחנת בימים אלה בשדה תעופה ביפן מיועדת לסרוק את נעלי הנוסעים באופן אוטומטי. הניסוי בציוד סריקת נעלים יתחיל בשדה התעופה הבינלאומי Narita (NRT) ביפן. המכשירים החדשים ייפרסו בשדה ותיבחן יכולתם לאתר פריטים אסורים בלי שהנוסעים יצטרכו לחלוץ נעלים.

הציוד החדש יתגבר את הסריקות הביטחוניות, יצמצם את המגע עם אנשי צוות השדה, יוריד את עומס העבודה מצוותי הביטחון וישפר את סביבת העבודה שלהם.

שדה התעופה נקט במספר צעדים נוספים נגד הדבקה בקורונה במהלך הבידוק הביטחוני. 

באפריל 2020 הרחיב שדה התעופה את עמדות הבידוק בטיסות הבינלאומיות היוצאות והתקין מסלולי סריקה חדשים וציוד חדש תוך שילוב אמצעים חכמים שנועדו להגדיל את יכולת העיבוד ב-50%.

האמצעים החכמים הם חלק מתפיסת ה-Smart Security, גישה חדשה הנתמכת על ידי המועצה הבינלאומית של שדות התעופה ACI לגבי הסריקות הביטחוניות, לקידום הפרודוקטיביות ונוחות העבודה.

שדה התעופה פרס ציוד סריקת רנטגן עם יכולות מתקדמות לאיתור חומרי נפץ ומכשירי סריקה גופנית. חלק מציוד הרנטגן מבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית לאיתור מתוכנת של איומים, כך מדווח airport-technology.com.