This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

העלייה בכמות ובתחכום של רחפנים מהווה אתגר משמעותי לסוכנויות אכיפת החוק. הערכת איומים רב-ארגונית שהופצה לפני השבעתו של ג'ו ביידן לנשיא ארה"ב הגדירה את הרחפנים כאיום פוטנציאלי.

בשנים האחרונות הופיעו בשוק מספר טכנולוגיות לאיתור, זיהוי, מעקב ונטרול רחפנים. אנלייזרים של תדר רדיו מאתרים בצורה אפקטיבית גלי רדיו בין רחפנים לבין הבקרים שלהם, ומספר יחידות המצוידות באנטנות פזורות יכולים לאתר את מיקום האות. חיישנים אקוסטיים פועלים היטב בתרחישים של טווח קצר, כשאין הרבה רעש רקע, ואילו חיישנים אופטיים, כולל אינפרה-אדום ותרמיים, וכן מצלמות ספקטרום נראה, נפרסים יחד לצורך מעקב אחר רחפנים. גם מכ"מים משמשים למעקב אחר רחפנים לעיתים קרובות.

מכשירים לנטרול רחפנים כוללים משבשי תדר רדיו, שקוטעים את האות בין הרחפן למפעיל, אמצעי הטעיית GPS שנועדו לבלבל את הרחפן לגבי מיקומו, רובי רשת, אמצעי לייזר ועוד.

מערכת חדשה נגד רחפנים, שהשיקה החברה הצרפתית CERBAIR, היא רובה אלקטרומגנטי שיורים בו מגובה הירך. המערכת, המכונה 'האולר השוויצרי' של ההגנה נגד רחפנים, כוללת תרמיל גב ואפוד עם מודול איתור, טאבלט לשליטה ובקרה ואפקטור אלקטרו-מגנטי.

לפי החברה, איתור הרחפנים מעובד על ידי ניתוח כל-כיווני של ספקטרום תדר הרדיו. ברגע שניתנה התראה (ויזואלית ובאמצעות קול), מאותרים המיקומים באזימוט של הרחפן הבלתי מורשה והמטיס שלו בעזרת אנטנה כיוונית.

לאור העובדה שהמערכת מאתרת את מיקום הרחפן, ניתן להשתמש ברובה האלקטרו-מגנטי מעבר לטווח הראייה, כך מדווח zdnet.com.