This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דגם קונספט של כלי טיס בלתי מאויש על-קולי לתקיפה (UCAV) הושק לאחרונה בסינגפור. כטב"ם הקרב Arrow מפיתוח Kelley Aerospace מיועד למשימות אוויר-אוויר ואוויר-קרקע, וניתן גם לפרוס אותו למטרות מודיעין, מעקב, הרכשת מטרות וסיור.

"ה-Arrow מיועד להשלים מטוסים מאוישים ולהוות מכפיל כוח בשדה הקרב האווירי". מטוס קרב מאויש יכול לשלוט ב"מספר רב" של כטב"מי Arrow, "לכל אחד משימה שונה.., ציוד ואמצעי לחימה". ניתן לשגר אותו באופן אוטונומי או לשלוט בו מרחוק על ידי שני בקרים בתחנה קרקעית, לפי החברה.

טיסות הניסוי בדגם האבטיפוס בוצעו בישראל ב-2014, כך לפי flightglobal.com.

המשקל המירבי בהמראה הוא 16,800 ק"ג, וכלי הטיס מסוגל לטוס למרחק של יותר מ-2,600 מייל ימי במהירויות עד 2.1 מאך. מהירות על-קולית היא מהירות שעוברת את מהירות הקול (1 מאך).

המבנה של כלי הטיס, בו השלדה היא חלק אינטגרלי מהגוף, והוא עשוי מסיב פחם מפיתוח החברה, מה שמקנה לו חתימת מכ"ם ואינפרה-אדום נמוכה. מבנה זה מספק לכלי הטיס חוזק רב ונוקשות, כך לפי החברה.