This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אותות GPS משמשים לניווט ביישומים אזרחיים וצבאיים כאחד, אבל לא תמיד מובטח חיבור ללא תקלות. גם המערכות החדשות נתקלות בבעיה כשהן פועלות בסביבה ללא GPS, כגון אזורים עירוניים צפופים סמוך לבניינים גבוהים או מתחת לגשרים. יותר מכך, שיבוש GPS באופן מכוון או מקרי עלול למנוע את פעולתם של אותות חיוניים אלה, המספקים מידע על מיקום, ניווט וזמן. 

במקרים כאלה, מערכות רכב וטיס צריכות להיות מצוידות בטכנולוגיות ניווט חלופיות. 

חברת Honeywell מפתחת מגוון טכנולוגיות ניווט חלופיות שמיועדות לחיזוק GPS ומתן אפשרות לניווט מתמשך, בטוח ואמין בהיעדר אותות GPS. אחת הטכנולוגיות, ה-M-code, היא אות ה-GPS התקני החדש המשמש צבאות ברחבי העולם. ה-M-code משודר באותם תדרי L1 ו-L2 שכבר נמצאים בשימוש הקוד הצבאי הקודם, P(Y). הטכנולוגיה מיועדת לתגבר את יכולת ה-GPS הצבאי, והיא משולבת במערכת הניווט האינרציאלית המוטמעת EGI של החברה. 

לאחרונה החברה ביצעה ניסויי טיסה מוצלחים בטכנולוגיות חדשות המיועדות לאפשר חלופות ניווט, ביניהן ה-M-code התומך במערכת EGI. ניסויים אלה, במסגרתם צוייד מטוס ניסוי בטכנולוגיות הניווט החלופיות, הדגימו אבן דרך משמעותית באספקת ניווט מתמשך בסביבות ללא GPS. זו גם היתה הפעם הראשונה שמקלט M-code מוטס הותקן במטוס ב-EGI, מה ששיקף את האפקטיביות של ה-M-code בסביבה חיה מוטסת.

ה-M-code מהדור השלישי זוהי טכנולוגיית ה-GPS הצבאית המתקדמת ביותר, ומיועדת לסביבות מאתגרות במיוחד.