This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בדיקת הקורונה הביתית הראשונה שאושרה על ידי ה-FDA האמריקאי נשלחה בהצלחה באמצעות רחפן. במסגרת שיתוף פעולה בין Flirtey, המתמחה במשלוחי רחפן, ו-Vault Health, פלטפורמה לבדיקות קורונה בפיקוח, נשלחו ערכות בדיקת קורונה מבוססת-רוק נשלחו באמצעות רחפן לבתים, כדי לצמצם חשיפה למחלה ולאפשר בדיקות במיוחד לאנשים שאינם מתגוררים סמוך לאתרי הבדיקות.
רחפן Flirtey Eagle שהוביל את ערכות הבדיקה ריחף אוטונומית מעל היעד והנמיך את הערכות תוך שהוא מאפשר אספקה בטוחה של החבילה לחצר האחורית באזור מגורים בצפון נבדה, ארה"ב, כך לפי uasvision.com.
ברגע שהחבילות נשלחו, התושבים קיבלו גישה לשיחת וידאו מאובטחת עם איש סגל רפואי כדילפקח על איסוף דגימת הרוק לבדיקה. משלוח ערכת בדיקה באמצעות רחפן היה מהיר יותר מאשר בדואר רגיל, וקיצר את תהליך השילוח ב-48 שעות מקסימום, מה שמבטיח תוצאות מהירות יותר ופחות סיכון להתפשטות מחלה א-סימפטומטית בינתים.
בחברת הרחפנים מרחיבים את התוכניות לגבי הבדיקות, ועובדים צמוד עם מינהל התעופה הפדרלי על הסמכת סוג, שתאפשר שימוש בהיקף רחב בטכנולוגיה שלהם ליישומים מסחריים ומצילי חיים.