This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בשנים האחרונות, מקבל עולם הדיגיטל והרב-מימדיות מקום מרכזי בתפיסה הצבאית של צה"ל, ופעולות רבות מתבצעות בשיתוף כלי טיס, כלים ימיים ועוד, מה שדורש העברה אינטנסיבית של נתונים לחיילים ומפקדים בשטח. הדיגיטל מהווה את המנוף של התוכנית הרב-שנתית תנופה. 

כדי לגשר על הפער ולייצר שיתוף בין גופי התוכנה והמידע השונים בצה"ל מוקם היום מערך התוכנה והמידע החדש באגף התקשוב של צה"ל. המערך יספק הסתכלות צה"לית רחבה ואפקטיביות גבוהה יותר בפעולות מבצעיות ובפעולות שיגרה.

המערך, המבוסס על שותפות רב-זרועית, יקיף 3500 משרתים טכנולוגיים מכלל הענפים והזרועות – תקשוב, אמ"ן, חילות הים, האוויר, היבשה, מנהלת תוכנית המרכבה והרק"ם (מנת"ק) ועוד. 

אנשי המערך הינם אוכלוסיות התוכנה והמידע בצה"ל – תכניתנים, עתודאים במקצועות התוכנה והמידע, מנהלי מוצר, אנשי DevOps , מיישמי ERP, בודקי תוכנה, אנשי דאטה ורבים אחרים.

המערך יצור קישוריות, שיתוף מידע, ינהל הכשרות משותפות ויעצים את משרתיו.

מפקד יחידת לוטם, תא"ל עומר דגן עומד בראש המערך החדש. לוטם היא יחידת התוכנה והמידע הגדולה בצה"ל. היא עוסקת במגוון עולמות הרשת (נייחת, סלולרית ולווינית), תחום הענן – בעיקר לשימוש מבצעי ותומך לחימה, ותמיכה במגוון יכולות מבצעיות לצד ניהול משאבי אנוש ולוגיסטיקה. במהלך משבר הקורונה ריכזה היחידה מאמץ מיוחד בפיתוח פתרונות, כשגולת הכותרת – פיתוח מערכת החקירות האפידמיולוגיות הלאומית.

לדברי תא"ל דגן, מערך התוכנה והמידע החדש יאפשר שיתוף פעולה וסביבת פיתוח אחת בענן המבצעי של צה"ל. בענן, מפיתוחה של לוטם, מתקיימת סביבת מפתחים רב-זרועית, הכוללת בין השאר גם את התעשיות הביטחוניות שמפתחות עבור צה"ל. 

למערך החדש מספר משימות עיקריות:

  • איתור ומיון מיטב כוח האדם.
  • הכשרה – להכשרה הקיימת יתווספו לא רק מקצועות חדשים אלא גם הכשרות מתקדמות לכל אורך השירות. במסגרת מינוף טכנולוגיות מהעולם האזרחי, יאמץ המערך החדש גם הכשרות אונליין מובילות מהעולם האזרחי, עם ההתאמות הנדרשות.
  • אבן היסוד של המערך החדש – הקמת קהילות שיתוף ידע כדי להביא לעבודה משותפת, תכנים מותאמים אישית וכו' של כל אנשי התוכנה והמידע. לדוגמא: קהילת מנהלי מוצר צה"לית, קהילת ראשי צוותים צה"לית ועוד.
  • שימור כוח האדם המקצועי בצה"ל, ופיתוח כלים חדשים להשארת המצטיינים.