This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בגלל מגיפת הקורונה נאלצים אנשים ברחבי העולם לעטות מסיכות בכל מקום ציבורי. החל מחודש זה, מינהל אבטחת התחבורה האמריקאי, ה-TSA, ידרוש מאנשים בשדה תעופה לעטות מסיכות בעמדות הבידוק ולכל אורך התהליך התעבורתי המסחרי והציבורי.

אבל מה לגבי תהליכי זיהוי הנוסעים? מערכות ביומטריות עשויות לצמצם את הצורך בהסרת מסיכות בשדות תעופה או נקודות כניסה בגבול לצורך זיהוי, ובכך להוריד את הסיכון הן לנוסעים והן לצוותי שדות התעופה, שכבר לא יצטרכו לבקש מהנוסעים להסיר את המסיכה לצורך זיהוי.

ניסוי מבוקר שנערך על ידי מינהל המדע והטכנולוגיה של המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת (DHS S&T) הציג תוצאות מבטיחות של טכנולוגיות זיהוי פנים, שהצליחו לזהות בצורה מדויקת אנשים גם כשהם עוטים מסיכות מגן.

תחרות הטכנולוגיה הביומטרית השנה התמקדה בשימוש במערכות ביומטריות לאיתור וזיהוי נוסעים ללא הסרת מסיכה, כדי לאפשר הגנה על הציבור והעובדים במהלך מגיפת הקורונה. תחרויות אלה מאתגרות את התעשיה במטרה לפתח מערכות ביומטריות על פי הדרישות המבצעיות ולהשתמש בניסויים מבוקרים בטכנולוגיות המועמדות במסגרת תרחישים רלבנטיים.

הליך ההערכה של הטכנולוגיה הביומטרית בחן את יכולתן של מערכות הרכשה ביומטריות ואלגוריתמי התאמה לאסוף ולהתאים בצורה אמינה תמונות של אנשים שעוטים מגוון רחב של מסיכות.

הניסוי האנושי, שנערך במשך 10 ימים, כלל 60 קונפיגורציות של זיהוי פנים (באמצעות שש מערכות הרכשת פנים או אישונים ו-10 אלגוריתמי התאמה), בהשתתפות 582 מתנדבים מ-60 מדינות.

מערכות ההרכשה עברו הערכה על פי יכולתן לתעד באופן אמין תמונות של כל מתנדב עם מסיכה ובלעדיה, משך תהליך העיבוד של המתנדבים, ורמת שביעות הרצון הכללית שלהם.

התוצאות הראשוניות הראו שללא מסיכות, ביצועי מערכת שהודגמו הגיעו לשיעור זיהוי חציוני של93%~ כאשר המערכת הטובה ביותר זיהתה נכונה את האנשים ב-100%~ של הזמן.

כאשר האנשים עטו מסיכות, הביצועים החציוניים הדגימו שיעור זיהוי של 77%~, כשהמערכת הטובה ביותר זיהתה נכונה ב-96%~ מהזמן. 

הניסויים הראו שהביצועים משתנים בצורה משמעותית בין מערכת למערכת.

לאור זאת,  ב-homelandsecuritynewswire.com מסכמים כי ארגונים שצריכים לבצע בדיקות זיהוי תמונה יוכלו באופן פוטנציאלי לאפשר לאנשים להישאר עם המסיכה על הפנים, ובכך לצמצם את הסיכון להדבקות בקורונה.