This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התפיסה של זיהוי עמית/טורף (IFF) מאפשרת ללוחם או לכלי טיס לקבוע מיידית אם הגורם שמולו הוא ידידותי או עוין. בכלי טיס, הטכנולוגיה הספציפית בה משתמשים היא טרנספונדר IFF, שמאזין לאות שאלה ומשגר תשובה שמזהה את מקור השידור.

השילוב של טכנולוגיית IFF בפלטפורמות אוויריות בלתי מאוישות מאפשרת להם השתתפות מלאה בשיתופי-פעולה חוצי כוחות, ענפים ומדינות ומודעות מצב שמונעת פגיעה בכוחות ידידותיים.

כטב"מים קטנים, שמיועדים לעיתים לפעולה בנחיל, גם כאמצעי חד-פעמי, אינם זולים, וחשוב למנוע נזק משני ככל האפשר. מכאן נובע הצורך במנגנון זיהוי עמית/טורף בכלים אלה. 

כך לדוגמא, כטב"ם שמעביר תחמושת או אספקה רפואית לבסיס קדמי צריך להיות מסוגל להבטיח לנמענים של המשלוח כי הוא לא כטב"ם עוין עם כוונות קטלניות שמתחזה לעמית. הבעיה היא שכטב"מים קטנים אינם מסוגלים לשאת טרנספונדרים שמיועדים לכלי טיס גדולים יותר, לכן נדרשות מיקרו-מערכות.

קו חדש של פתרונות עמית/טורף לכלי טיס בלתי מאוישים צבאיים קטנים, טקטיים הושק על ידי חברת uAvionix. הסדרה החדשה כוללת שני סוגים של טרנספונדר IFF, ג'י.פי.אס מוסמך, מקלט IFF פסיבי, מערכת תצוגה טקטית ורכיבים נוספים, כך מדווח insideunmannedsystems.com.