This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המודעות הגוברת לצמצום בהוצאות הכרוכות בשיטות אימונים מסורתיות הביאה לצמיחה בשוק העולמי של הסימולציה והאימונים הצבאיים. שוק זה הגיע להיקף של כ-$11.72 מיליארד ב-2019 והוא צפוי לצמוח בשיעור של יותר מ-4.39% בתקופת התחזית 2020-2027, כך מעריך דוח שוק של Report Ocean.

טכנולוגיית הסימולציה והאימונים הצבאיים משמשת לאימון הכוחות בשימוש ובתחזוקת מערכות. הגישה נועדה לחסוך זמן ועלויות ומשמשת בעיקר את המגזר הצבאי לצורך אימון החיילים בטכניקות חדשות, פיתוח ומדידת טקטיקות חדשות ובחינת האחריות והאפקטיביות של אמצעי לחימה חדשים.

הסימולציה והאימונים הצבאיים מסייעים ליצור סביבה מציאותית לצורך הפקת תגובות מיידיות ואמיתיות למגוון מצבים ולטיפול באמצעי לחימה מורכבים בלי להשתמש בהם פיזית.

בנוסף לשאיפה לצמצם בהוצאות, העליה בדרישה לאימונים וסימולציה במגזר הצבאי נובעת גם מהתחזקות כוחות צבא ברחבי העולם ועליה ברכישת ציוד הגנה חדש. יחד עם זאת, היעדר אינטראופרביליות (קישוריות והתממשקות) ורישות מהווים גורם שמעכב את צמיחת השוק בשנים אלה. 

לפי הדוח, צפון אמריקה היא האזור המוביל או המשמעותי ביותר בעולם מבחינת פלח השוק, זאת כתוצאה מאימוץ מוקדם של טכנולוגיה ותשתיות ביטחון מבוססות.

באזור אסיה-פסיפיק צפוי שיעור הצמיחה השנתי הממוצע הגדול ביותר בשנים 2020-2027. גורמים כגון הוצאות ביטחון גדלות במהירות ומודרניזציה במגזר הצבאי יהוו סיכוי לצמיחה בשוק הסימולציה והאימונים הצבאיים באזור אסיה-פסיפיק, כך מדווח murphyshockeylaw.net.