This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ניסוי ראשון מסוגו בבריטניה יחולל מהפכה באספקת שירותי בריאות בסקוטלנד. המערכת תתבסס על רחפנים חשמליים, שבעתיד ישיגו אוטונומיה מלאה, לצד היכולת להמראה ונחית אנכית וטיסה בכנף קבועה.

המהלך יוביל ליצירת רשת של כ-20 נקודות בשדות תעופה ומרכזים רפואיים בכל רחבי סקוטלנד, כגון בתי חולים ומעבדות, שיחוברו על ידי עשרות רחפנים.

פרויקט ניסויי הטיסה CAELUS מתבצע בהובלת מאגד (קונסורציום) של 14 מוסדות אקדמיים ושותפים בתעשייה, בראשות AGS Airports.

הפרויקט צמח ממחקר שהובילה אוניברסיטת Strathclyde, לפיו החוקרים ייצרו העתק דיגיטלי של רשת משלוחי הרחפן, שעתידה לחבר בין בתי חולים, מעבדות פתולוגיות, מרכזי הפצה ומרכזי ניתוח ברחבי סקוטלנד.

באופן כללי, תאומים דיגיטליים הם העתקים וירטואליים של מכשירים פיזיים, שמשמשים את מומחי הנתונים וה-IT להרצת סימולציות עוד לפני הייצור והפריסה של המכשירים.

בנוסף לפיתוח התשתיות הקרקעיות הנדרשות להטענת הרחפנים ומערכות השליטה ברחפנים בעת הטיסה, היבט מרכזי בפרויקט יהיה השתלבות בטוחה של הרחפנים במרחב האווירי לצד התעופה האזרחית. שיקולים כמו בטיחות הציבור, רמות רעש ואבטחה יהוו חלק חשוב מהשיקולים שייבחנו.

האוניברסיטה תוביל גם את פיתוח המודל הקונספטואלי של התאום הדיגיטלי של רשת הטעינה של הרחפנים.

המחקר יתרום לפיתוח והאופטימיזציה של מערכות אמינות, שעמידות בפני שיבושים. יחד עם זאת, המחקר עדיין יצטרך להתמודד עם אתגרים כמו טכנולוגיית המנעות מהתנגשות לרחפנים באוטונומיה מלאה שטסים מעבר לטווח הראייה של המפעיל, בשמים הפתוחים, בטמפרטורות ותנאים ספציפיים שנדרשים להובלת מטע"דים קריטיים כגון איברים להשתלה, וכל זאת בהתאם לדרישות הרגולטוריות של רשות התעופה האזרחית ורשויות נוספות.

צופים כי המהלך לא רק שיוכיח כי טכנולוגיית הרחפנים מסוגלת להאיץ אספקה רפואית קריטית, אלא היא יכולה גם לצמצם את זמני ההמתנה לתוצאות בדיקות, וחשוב מזה – לסייע באספקת טיפול שוויוני לאזורים אורבניים וכפריים מרוחקים כאחד, כך מדווח strath.ac.uk.