This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כיום הולך וגובר הצורך להעביר במהירות לציבור מידע לפעולה כדי להציל חיים, במצבי אסון החל משריפות ענק ועד סופות הוריקן וההתמודדות עם מגיפת הקורונה. 

צוותי מגיבים ראשונים מסתמכים על מידע כדי לקבל החלטות מצילות חיים כאשר בדרך כלל חלון הזמן מצומצם ביותר. כלי חדש יסייע לסוכנויות האמונות על ביטחון הציבור להגיב במהירות ובהחלטיות במצבי חירום או אסון ויאפשר לקהילה הרחבה יותר בתחום ה-HLS להיות מוכנה ואיתנה יותר.

מינהל המדע והטכנולוגיה במחלקה האמריקאית לביטחון המולדת (DHS S&T) העניקה יותר מ-$1.5 מיליון ל-Corner Alliance לצורך פיתוח כלי הדרכה להתראות ואזהרות.

אפליקציית התכנון אמורה לספק משאבים מותאמים אישית, קווים מנחים ותבניות תכנון על מנת להתמודד עם האתגרים הדחופים ביותר שנובעים מהתראות, ולסייע לסוכנויות ביטחון הציבור ברמה הפדראלית, מדינתית ומקומית להפיץ מידע חירום מציל חיים.

המחקר והפיתוח של הכלי מהווה המשך של שיתוף פעולה בין המחלקה לביטחון המולדת לבין FEMA – הסוכנות הפדרלית לניהול חירום, ביצירת כלי התכנון IPAWS.

הכלי מיועד לסייע לסוכנויות לצמצם את העיכובים במתן התראות, לתכנן התראות ואזהרות עתידיות, לאפשר סנכרון בין טכנולוגיות שונות ולשפר את שיתוף המידע בין גופי ניהול החירום והארגונים לשמירה על ביטחון הציבור, כך מדווח homelandsecuritynewswire.com.