This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פיתרון זיהוי מבוסס בלוקצ'יין מסייע באבטחת רחפנים. רחפנים מסחריים ממלאים תפקידים במגוון תעשיות ומסייעים לחברות לחסוך כסף, לשפר בטיחות ולהגביר את יעילות פעולותיהם.

פלח הולך וגדל של שוק משתמשי הרחפנים מורכב מגורמי אבטחה ציבורית, ביטחון ובדיקות, והם דורשים טיסות ברמות גבוהות של פרטיות, הצפנה ואבטחה. לצד היישומים השימושיים של הרחפנים, הם גם עלולים לגרום נזק, והם עצמם עלולים להוות מטרה להתערבות לא חוקית.

תקנות חדשות של מינהל התעופה הפדראלי של ארה"ב, ה-FAA, מאפשרות לראשונה להשתמש ברחפנים מסחריים לצורך משלוחים ושירותים מעל אזורים מאוכלסים. חוקים אלה כוללים דרישות מחמירות לגבי יכולת האיתור של הרחפנים, במענה לצרכי אבטחה.

בהתאם לחוקי האבטחה האללה, כל הרחפנים מלבד הקטנים ביותר יצטרכו לשדר אות רדיו עם לוחית רישוי דיגיטלית ומיקום טיסה. כמו כן, החל משנת 2022, הדרישה של ה-FAA לזיהוי מרחוק תצריך מכל רחפן שנמכר בארה"ב, ומשקלו למעלה מ-0.25 ק"ג, לכלול מראש אמצעי לשידור מיקומו וזהותו לרשויות המקומיות, סוג של לוחית רישוי דיגיטלית לרחפנים.

טכנולוגיית זיהוי חדשה המבוססת על בלוקצ'יין משלבת פתרונות אבטחה דיגיטליים ברחפנים. טכנולוגיית האבטחה הדיגיטלית שפותחה על ידי WISeKey International Holding משולבת החל ממערכות בקרת הטיסה ועד לתשתית ומיועדת לסייע ליצרני הרחפנים לאבטח בצורה מתקדמת יותר את טיסות הרחפן שלהם ואת הנתונים המתועדים עבור משתמשים מקצועיים.

סדרת האלמנטים המאובטחים שפיתחה, VaultIC4xx, מודולים ו-middleware קריפטוגרפיים מבוססי-חומרה מאובטחים, מציעה פתרונות אמינים לאבטחת והוכחת זהותו הדיגיטלית של הרחפן, ומספקת גם הגנה על הנתונים והקושחה כנגד פריצה כשהיא מאוחסנת ברחפן או במעבר. דבר זה מבטיח חיבור בטוח בין הבקר לרחפן.

האלמנטים המאובטחים זכו לאישור NIST – המכון הלאומי האמריקאי לתקנים וטכנולוגיה.