This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיות האבטחה הפיזית של מבנים ציבוריים התקדמו בצורה משמעותית, ועברו ממערכות מיושנות של טלויזיה במעגל סגור לטכנולוגיות מעקב וידאו דיגיטליות. אבל במקרה של מבנים זמניים, האבטחה עדיין מהווה אתגר.

מבנים זמניים מספקים שירותים שונים כשבניינים קבועים אינם נדרשים, למשל במקרים של בתי חולים ארעיים, ארועי ספורט וכו'. מבנים אלה שמוקמים במהירות ולמשך זמן מוגבל הופכים יותר ויותר נפוצים, אבל האבטחה שלהם לוקה בחסר, בעיקר כתוצאה כי פתרונות המעקב המסורתיים נתפסים כיקרים ומורכבים במקרה של מבנה ארעי. היעדר אבטחה עלול להביא לגניבות ונזקים ואף לפגוע באנשים.

פתרונות אבטחה שאינם נשענים על כבלי רשת או מקורות חשמל קבועים נדרשים יותר ויותר. מכשירים חדשים שמחוברים לרשת (IoT) מסוגלים לספק וידאו איכותי ונתונים בזמן אמת שניתנים לניתוח והפקת תובנות רבות עוצמה. פתרונות כאלה מציעים גם חיבוריות פשוטה שיכולה לתמוך במעבר מרשתות חוטיות לחיבוריות מובייל, כך שניתן להרחיב את היקף הגנת המבנים באזורים בהם חיבור כבלים לרשת אינו אפשרי, כך לפי ifsecglobal.com. כך אפשר לספק אבטחה גם במקומות המרוחקים ביותר.

הפתרונות החדשים מייצגים אפשרות יעילה וחסכונית באיכות גבוהה, כשהאלטרנטיבה היא היעדר אבטחה בכלל. אחת הדוגמאות היא בתי חולים ארעיים, שהופכים ליותר ויותר נפוצים ויש להם צרכי אבטחה יחודיים. בין אם הוקמו כדי לספק עזרה באזורי סכסוך או מיועדים לתמוך במערך בתי החולים הכלליים במאבק נגד הקורונה, מבנים אלה זקוקים לאמצעי אבטחה מקיפים.

יכולת המעקב הופכת לחיונית כשיש צורך לשמור על ציוד, תרופות ואספקה אחרת. מצלמות אבטחה בשילוב אודיו יכולות לשמש לאיתור והרתעה של נסיונות כניסה בלתי מורשים לאתרים אלה, כאשר יכולת האיתור הוויזואלית מפעילה תגובת אודיו אוטומטית.

הוספת טכנולוגיה לבקרת גישה מאפשרת שליטה טובה ביותר בנקודות הכניסה והיציאה וצמצום הסיכון לכניסת גורמי פשע, אך גם להגבלת גישה לציבור כשמדובר בהתפשטות מגיפת הקורונה או מחלה מדבקת אחרת.

מערכות בקרת דלתות יכולות לשמש כמכשירי תקשורת בין הצוות למטופלים, ולמזער את נקודות המגע עם החולים.

בתעשיית הבניה, באתרי בניית כבישים ומבנים זמניים, שלושת האיומים הגדולים ביותר הם חדירה, הפרעה ופציעה. מערכות מעקב יעודיות מצמצמות את הסיכון בכך שהן מספקות ניהול מרחוק של פיקוח באיכות גבוהה. השימוש בטכנולוגיות מעקב ואודיו כדי להתריע לצוותים על סכנות יכולים להיות בעלי ערך רב מבחינה בריאותית ובטיחותית ולסייע למנוע תאונות, תוך תיעוד וידאו של כל התרחשות לצורך חקירה עתידית.

היכולת לאבטח ביעילות אתרים ומבנים ארעיים היא קפיצת מדרגה משמעותית בתחום פתרונות האבטחה הפיזית.