This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תמונות לוויין צבאיות היסטוריות משמשות כעת לבחינת שינויים גלובליים בסביבה. חוקרי אקולוגיה רתמו טכנולוגיות חדשות של עיבוד תמונה כדי לשפר את הניתוח של תצלומי מודיעין צבאי בלתי מסווגים אמריקאים מתקופת המלחמה הקרה כדי לאתר שינויים בסביבה שלא נראו קודם לכן.

מהדלדלות היערות ברומניה ועד לנזקים האקולוגיים שגרמו פצצות בוייטנאם הם רק חלק מהשינויים האלה.

מאגר הנתונים העיקרי לאנליטיקה החדשה הוא תמונות לוויני הריגול שנאספו על ידי ארה"ב בתקופת המלחמה הקרב, החל מ-1960, בתחילה כדי לנטר את הגוש הסובייטי-סיני. שמונה לווינים צילמו את התמונות על גלילי פילם שהוצנחו חזרה לאטמוספירה ונאספו באוויר בתיאום מושלם על ידי מטוסים צבאיים אמריקאים.

החוקרים השתמשו בתוכנה לעיבוד תמונות רחפן וטכניקת תיקון שמכונה Structure from Motion כדי לדרג את הנתונים המצולמים.

דר' מיכאי דניאל ניטה מאוניברסיטת טרנסילבניה בברסוב, רומניה, שותף למחקר וחלוץ השיטה, ציין כי הליך מתימטי זה שבבסיס התוכנה לעיבוד תמונות רחפן "מאפשר לנו לעבד תמונות אוויר או לוויין היסטוריות במהירות וברמת דיוק גבוהים יותר בהשוואה לשיטה המסורתית". למעשה, הטכניקה יוצרת מפה היסטורית בסגנון Google Earth עבור אותן תמונות שצולמו במהלך המלחמה הקרה.

"בעזרת הנתונים האלה אנחנו יכולים לא רק למפות את היקף הנזק שמשתקף מהתמונות אלא גם לחקור כיצד הנופים השתנו בהמשך, בתגובה למלחמה הקרה. לדוגמא, כמה מהמכתשים שנוצרו כתוצאה מפצצות מלאים כיום במים ומשמשים כאגמי דיג", לדברי מיכאי.

המחקר מדגים כי לעיתים קרובות, בחירת קו ההתחלה (baseline) מוכתבת על ידי זמינות הנתונים, וכי בעזרת שימוש במקורות נתונים אחרים ניתן לשנות את קווי ההתחלה שמולם אנחנו מכמתים את השינוי. הפרשנות של השינוי הסביבתי תהיה תלויה במידה רבה בנקודות הייחוס שנבחר.

החוקרים מזהירים כי "זוהי תזכורת לכך שעלינו להיות זהירים בפרשנויות של שינויים סביבתיים. לכל מקורות הנתונים יש מגבלות.. רצוי לשלב נתונים ממקורות מרובים היכן שרק אפשר".

לנתונים אלה ייתכנו ישומים רבים נוספים, לדוגמא מיפוי ההתפתחות של ערים, בניית תשתיות. המשך המחקר יכלול חקירה של ארועי שוק אקולוגיים כמו מלחמה, ואיך הנוף המשתנה השפיע על השינוי בשימוש בקרקע, כך לפי phys.org.