This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בלונים יוכלו להשתלב במשימות רחפנים. צבא ארה"ב מעוניין בפיתוח רשת של בלונים בגובה רב, שירחפו בסטרטוספירה ויוכלו לשגר נחילים של כלי טיס בלתי מאוישים, כולל מה שמכונה חימוש משוטט או רחפנים מתאבדים, לעבר טריטוריית אויב.

כלי טיס אלה שמשקלם קל מהאוויר יוכלו גם לשמש כפלטפורמות חיישנים במטרה לאסוף מודיעין מסוגים שונים או לפרוס מערכות מעקב אחרות שישוגרו אל הקרקע כדי לנטר את תנועות האויב וכן לפעול כקשרי תקשורת, כך מדווח thedrive.com.

הבלונים הם למעשה חלק מתפיסה רחבה יותר המכונה MDSS – מערכת חישה רב-מימדית שכבתית, שנמצאת בשלבי פיתוח ראשונים על ידי הצבא האמריקאי.

קודם לכן נודע שהצבא מעוניין להשתמש בבלונים שמרחפים בסטרטוספירה בטווח גבהים שבין 23,000 ל-66,000 רגל, בהתאם למיקום על כדור הארץ, לשימושים כמו מודיעין, מעקב וסיור וכן תקשורת. במסגרת רשת ה-MDSS הרחבה יותר, הם ימלאו את הפער בין פלטפורמות ה-ISR האוויריות והקרקעיות והמערכות המבוססות-חלל.

הבלונים צפויים לספק יכולות מעבר לטווח הראייה, בין אם מדובר בתקשורת, מרחקים מוארכים, יכולת לאפשר חישת מטרות הרחק בעומק שטח האויב, היכולת לחזק ולהשלים מערכות חישה קיימות מעבר לשכבה האווירית, ובשכבת החלל.