This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מגיפת הקורונה מאתגרת במיוחד עבור עובדים במגזרי הבנייה, הייצור והלוגיסטיקה. מכשיר לביד בעל טכנולוגיה לשמירת ריחוק חברתי שהושק לאחרונה פותח במיוחד עבורם.

הטכנולוגיה של Tended בבריטניה משתמשת בחיישן קרבה בפס אולטרה-רחב, שמאפשר ליידע אוטומטית את העובדים אם הם מתקרבים אחד לשני במרחק קטן משני מטר, זאת במטרה לסייע בשמירה על עסקים פתוחים תוך ציות לכללי הריחוק החברתי בתקופה מאתגרת זו.

חברות יכולות לקבוע את מרחק ההפרדה המינימלי שהן רוצות לאכוף, והמכשיר הלביש יודיע לעבודים בזמן אמת אם התקרבו למרחק זה ועליהם להתרחק. לצד הבטיחות, נשמרים גם הפרטיות והביטחון של העובדים ומובטח כי המכשירים הלבישים אינם משמשים למעקב אחרי תנועת העובדים.

במהלך תקופת היישום של המכשיר, נשכרו שירותיה של מומחית בטיחות בהתנהגות, המייעצת לגבי הדרך בה על העובדים להתחבר ולפעול עם הטכנולוגיה כדי להבטיח שהם ישתתפו ברצון בהתהגות שנועדה לשמור על בטיחותם. הדבר נעשה בעזרת שיטות איכותניות וכמותיות ומחקר במטרה לבנות חווית משתמש מתוגברת.

לדברי החברה, היא מעוניינת להבטיח שהמוצר וחוויית המשתמש ייצרו פתרונות לבישים בטוחים שייחשבו לנורמה כמו כל ציוד מגן אישי אחר, כך מדווח memuk.org.