This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה ביומטרית של השוות פנים מיושמת על ידי הסוכנות האמריקאית למכס והגנת גבול במעברי הגבול להולכי רגל CBX ו-Tecate בקליפורניה. הטכנולוגיה מיועדת לתגבר את תהליך אימות הזיהוי לצורך כניסה חוקית לתחומי ארה"ב.

תהלך השוואת הפנים הביומטרי מתרחש רק בזמן ובמקום בהם הנוסעים כבר נדרשים על פי חוק לאמת את זהותם באמצעות הצגת מסמך נסיעה.כשהנוסע מגיע למסלול ההמתנה להולכי רגל, עליו לעצור בנקודת הבדיקה הראשונה לצורך תמונה. נציג סוכנות המכס והגנת הגבול בודק את התמונה ושולח שאילתא לגבי מסמך הנסיעה, לאחזור תמונת הדרכון או הוויזה הנמצאים במאגרים ממשלתיים.

התמונה החדשה של הנוסע מושווית לזו שנשמרה בעבר. הסוכנות טוענת כי תהליך השוואת הפנים לוקח מספר שניות בלבד ורמת הדיוק שלו מגיעה ל-97%. 

תהליך צילום התמונה הוא וולונטרי עבור אזרחי ארה"ב. לפי סוכנות המכס והגבול, אזרחים אמריקאים שאינם מעוניינים לבצע את התהליך הביומטרי החדש צריכים להודיע על כך לקצין המכס והגבול כשהם מגיעים לאזור הבדיקה הראשוני.

נוסעים אלה יתבקשו להציג מסמך נסיעה בתוקף לצורך בדיקה והם ייבדקו בהתאם לדרישות הקיימות לכניסה לארה"ב.

מה לגבי פרטיות? הסוכנות נקטה באמצעי הגנה טכניים עוצמתיים והגבילה את כמות המידע של זיהוי אישי המשמש בתהליך הביומטרי המורחב. תמונות חדשות של אזרחים אמריקאים יימחקו תוך 12 שעות, תמונות של אזרחים זרים יאוחסנו במערכת מאובטחת של המחלקה לביטחון המולדת (DHS).

עד היום, למעלה מ-53 מיליון נוסעים כבר השתתפו בתהליך הביומטרי של השוואת הפנים בכניסות למדינה דרך האוויר, היבשה ונמלי הים, כך מדווח hstoday.us.