This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שילוב החוזקות של פלטפורמות מאוישות ובלתי מאוישות, מה שמכונה פעולת צוות מאויש-בלתי מאויש (MUMT), יכול להביא לשינוי משמעותי על ידי הגדלת מודעות המצב, הקצב, רמת הקטלניות, השרידות ומסת הלחימה של כוחות תעופה, לצמצמם משמעותית את עומס העבודה המוטל על הצוותים ולאפשר לטייסים להתמקד במשימתם.
חברת Leonardo הדגימה בהצלחה שילוב יחודי של יכולות בין כלי טיס מאויש וכלי טיס בלתי מאויש. ההדגמה שהתקיימה בבריטניה בספטמבר במהלך ניסויים בעבודת צוות מאויש-בלתי מאויש, מסוק AW159 Wildcat של החברה וכטב"ם חצי-אוטונומי של Callen-Lenz Associates.
בהקשר זה, ציוות מאויש-בלתי מאויש פירושו שצוות המסוק שלט בכטב"ם מהמסוק כאילו היה חיישן מוטס שנשלט מהקוקפיט. על ידי שילוב השליטה בכטב"ם לתוך מערכת המשימה של המסוק, Lenoardo הצליחה לצמצם את עומס העבודה המוטל על הטייסים ולאפשר להם להתמקד יותר במשימה ובאותו זמן לשלוט בכטב"ם. זו הפעם הראשונה שיכולת משולבת כזו מודגמת בבריטניה על גבי כלי טיס צבאי.
הפיתרון מאפשר לצוות המסוק לשלוט הן בנתיב הטיסה והן במטע"ד של כלי הטיס הבלתי מאויש (יכולת ברמת אינטראופרביליות LOI 4), באמצעות ממשק אדם-מכונה יעיל ואפקטיבי מבוסס משימה, במקום על פי הגישות האינטנסיביות יותר שממוקדות במפעיל ונהוגות במערכות אחרות.
עבודת הצוות בין המטוס המאויש לבין מערכות אוויריות בלתי מאוישות מגבירה את יכולת התמיכה האווירית בסביבות קרקעיות וימיות כאחד. היא גם מאפשרת מבצעים מורחבים ומורכבים יותר בשילוב של מגוון פלטפורמות ומערכות, כך מדווח uasweekly.com.
ההדגמה היתה חלק מתרגיל של הצבא הבריטי AWE 19, והוא תוכנן ובוצע על ידי מעבדת המדע והטכנולוגיה הביטחונית DSTL הבריטית.