This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב מתגבר את מאמציו להשיג טכנולוגיות להימנעות מסכנות מצד חומרים כימיים, ביולוגיים, קרינה וגרעין (CBRN).

חברת FLIR Systems זכתה בעדכון חוזה בסך $26 מיליון לתמיכה בתכנית שדרוג מערכת חיישני רכבי סיור  לתחום הגרעיני, ביולוגי וכימי (NBCRV SSU) של צבא ארה"ב. ההסכם נחתם דרך התוכנית המשולבת להגנת CBRN כהמשך לחוזה בסך $48 מיליון עליו דווח באפריל 2019.

חברת FLIR היא ספקית ראשית של צבא ארה"ב בחידוש מערכות אלה בחיישני CBRN משופרים ואוטונומיים. מוקדם יוטר השנה קיבלו החיילים בבסיס פורט בליס את דגמי האבטיפוס הראשוניים של המערכת להערכה ממוקדת, על ידי שימוש בהם בתרחישי קרב ריאליסטיים כדי לחוש ולהמנע במהירות מסכנות CBRN. 

החוזה החדש מאפשר לחברה להמשיך לפתח את מערך החיישנים ולספק דגמי אבטיפוס בשלים לבחינת הממשל במהלך 2021.

בין הפתרונות צד שלישי הנוספים, מערכת החיישנים הזאת תשקף את היכולות של רחפן ה-R80D Sky Raider המשולבות בגרסה מיוחדת של החיישן לאיתור סכנות ביולוגית IBAC, גם הוא מתוצרת FLIR.

בשלב הבא יורחב השימוש במערכת באמצעות רכב קרקעי רובוטי, לצורך שימוש על ידי צוותים מאוישים-בלתי מאוישים. מערכת שליטה ובקרה של FLIR תחבר יחד את כל המכשירים והפלטפורמות עם התכת חיישנים ואוטומציה, שיפחיתו את העומס הקוגניטיבי על המשתמשים וישפרו את תהליך קבלת ההחלטות.

לפי החברה, "השילוב של פלטפורמות אוויריות וקרקעיות בלתי מאוישות לתוך ה-NBCRV עומד בקנה אחד עם חתירתנו לפתח יכולות חישה מלאות שיפעלו כמכפילי כוח ויגבירו את הצלחת המשימה של כוחות ארה"ב, לפי thewhig.com.