This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הצבא האמריקאי מעוניין לשפר את יכולות ההתמודדות שלו עם דיסאינפורמציה. כלי תוכנה חדש יסייע לאנליסטים לסרוק מיד בצורה טובה והרבה יותר מהירה, ולאתר סיפורים כוזבים שמתפרסמים במרחב הציבורי.

חברת Primer תפתח את הטכנולוגיה עבור פיקוד המבצעים המיוחדים וחיל האוויר של ארה"ב SOCOM במסגרת חוזה מחקר חדשנות בעסקים קטנים.

טכנולוגיית הרשת הנוירונית מסוגלת לסרוק כמויות גדולות של טקסט ולמצות מהן נושאים ומידע נוסף על בסיס התדירות והמרכזיות של מילים ומשפטים. דבר זה יכול להיות שימושי מאוד כשיש כמות גדולה של טקסט ורוצים לסכם במהירות את הדברים בכותרת מדויקת. כדי לאמן את הרשת הנוירונית בכתיבת כותרות, המפתחים השתמשו במאגר של "מיליוני זוגות של מסמך וכותרת שזמינים במרחב הציבורי: כתבות חדשות וכותרות".

הפלטפורמה "תזהה ותעריך אוטומטית מקרים חשודים של דיסאינפורמציה", כך לפי החברה. "Primer תתגבר גם את פלטפורמת העיבוד של שפה טבעית כדי לנתח אוטומטית ארועים טקטיים ולספק למפקדים תובנות חסרות תקדים במהלך התרחשות הארועים כמעט בזמן אמת".

החברה תלמד את התוכנה לזהות מקורות של מידע אמין, בניגוד למידע פחות אמין. תהליך זה יארך זמן ויהיה צורך להזרים כמות משמעותית של נתונים ממשתמשים ומפעילים.

הציפיה במהלך 12 החודשים הקרובים היא להוסיף נתונים שמגיעים ממפעילים שמגיבים ונמצאים באינטראקציה עם המוצר והמידע שהוא מייצג. משתמשים אלה בפיקוד SOCOM וחיל האוויר האמריקאי יוכלו לקבוע ולספק מידע לגבי השאלה אילו מקורות הם האמינים ביותר, על בסיס מה שהם ראו. התפוקות שלהם יאפשרו לרשת לפתח במשך הזמן יכולת להבחין בין נתונים שהם מבוססי עובדות לבין כאלה שלא.

בסופו של דבר הפלטפורמה צפויה לאפשר לתת לטענה או פריט חדשות מסוימים סוג של דירוג רמת דיוק על בסיס גורמים אלה, האם המקור אמין, מה מקורות יותר אמינים אומרים, ועוד. אבל אם לא בטוחים איך הרשת הגיעה למסקנה מסוימת, אפשר לראות את התהליך ואת מקורות החדשות בהם השתמשה כדי לבסס את קביעתה, כך מדווח defenseone.com.