This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלבי צבא מסוגלים לאתר חומרי נפץ ולהתריע על סכנות אחרות, אבל הם זקוקים להנחיות. בתנאים הקיימים בשדה הקרב, החיילים מכוונים את הכלבים שלהם באמצעות מחוות ידים או מצביע לייזר, אך שני אלה דורשים שהחייל ימצא בקרבת הכלב.

צבא ארה"ב חשף משקפי מציאות רבודה (AR), המיועדים להעביר לכלבים פקודות ממרחק. המשקפים יאפשרו לחיילים לנהל את הכלבים ממקום בטוח.

הטכנולגיה מתוצרת  Command Sight מנוהלת על ידי מעבדת המחקר של צבא ארה"ב ARL.

בעזרת דגם האבטיפוס של משקפי ה-AR הכלבים יכולים לראות אינדיקטור שהם אומנו לעקוב אחריו, והוא זה שמנחה אותם לנקודה ספציפית.

בינתים, החייל שמפעיל את הכלב יכול לראות מה הכלב רואה באמצעות וידאו חי מרחוק. "מציאות רבודה תשמש לספק לכלבים פקודות והנחיות. הכלב לא יהיה באינטראקציה עם המשקפים כמו שקורה אצל בני אדם", מסביר דר' סטיבן לי, מדען בכיר במעבדת המחקר של צבא ארה"ב. לדבריו, מציאות רבודה פועלת באופן שונה על כלבים ועל אנשים.

כל זוג משקפים מתאים ספציפית לכלב מסוים, והוא כולל את האינדיקטור החזותי שמשאפשר לכלב להיות מונחה לנקודה ולהגיב לפקודה חזותית במשקפים.

המשקפים עצמם אינם דבר חדש, כלבי צבא כבר רגילים להרכיב אותן כאמצעי הגנה בתנאים קשים או הפצצות מהאוויר, אבל מערכת ה-AR היא פיתוח חדש.

החברה זכתה במימון נוסף שמיועד לפתח גרסה אלחוטית של המוצר, שתהיה הרבה יותר מעשית מהגרסה הראשונית, המחוברת לרצועת הכלב, כך לפי bbc.com.