This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי הטיס הבלתי מאויש של חיל האוויר האמריקאי MQ-9 Reaper עומד להפוך ל"מטוס קרב" אחרי שהצליח להשמיד מטרת טיל שיוט מכטב"ם באמצעות טילי האוויר-אוויר המדויקים AIM-9X. היכולת החדשה מתוספת כעת ליכולותיו המוכחות בקרב בתקיפת טרוריסטים, השמדת טנקי אויב וירי טילים מדויקים מונחים מסוג Hellfire. הוא מסוגל גם לאתר מטרות איכותיות ולהעביר במהירות ברשת וידאו ונתונים מאזור הלחימה למקבלי ההחלטות על הקרקע.

טילי האוויר-אוויר AIM-9X משוגרים מ-F-35 ו-F-22, ובשנים האחרונות שודרגו בטכנולוגיות הנחיה מדויקת משופרות ואיכון "off boresight", מה שמאפשר לטייסים להשמיד מטרות אויב מאחורי כלי הטיס. זהו יתרון משמעותי כי טכנולוגיה זו יכולה למעשה להנחות טיל AIM-9X להסתובב ולשנות נתיב במהלך לחימה, באמצעות מערכת הקסדה של הטייס. יכולת זו מרחיבה מאוד את מעטפת המטרה של ה-Reaper.

הסבת ה-Reaper למשימות קרב אוויר-אוויר נראית כהתפתחות ההגיונית והמתקדמת מבחינה טכנית של הפלטפורמה, תוך הגדלת אופק המשימה שלה. כשכטב"ם ה-Reaper חמוש בטילי ה-AIM-9X הוא מסוגל לבצע משימות תקיפה או הגנה חדשות הודות לשימוש בטיל כ"מיירט" שבולם את טילי השיוט המתקרבים של האויב או מבצע משימת תקיפה נגד מטוסי אויב.

כך נראה סביר שאם מערכות הנשק והמעקב ישולבו יחד, ה-Reaper יוכל לנצל את המצלמות שלו בעלות הטווח הרחוק והדיוק כדי לזהות מטוס קרב של האויב, מטוס מטען או אפילו מפציץ בגובה נמוך. לאחר מכן הוא יוכל להשמיד ישירות את המטרה על פי פקודה של מקבל החלטות אנושי ללא צורך לשלוח פרטים לנכס תקיפה אחר. יכולת זו לא רק מצמצמת את משך השיהוי אלא גם מצמצמת באופן משמעותי את זמן התגובה בין גורם התצפית והגורם התוקף – sensor-to-shooter, כך מדווח foxnews.com.

הוספת היכולות האלה חשובה בפרט על רקע העובדה שכטב"מים אלה יופעלו בקרוב מהקוקפיט של מטוס F-22 או F-35 מאויש. אפשרות טקטית זו מרחיבה אף יותר את מעטפת המשימה מפני שתאפשר להפנות את כטב"ם ה-Reaper שנמצא בעמדה קדמית לבחון את ההגנה האווירית של האויב, לבצע משימות מעקב באזורים מסוכנים תחת אש, ובמקרים מסוימים – לירות בנשק על פי פקודת הטייסים במטוסים המאוישים.