This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה חדשה להמנעות ממכשולים תזניק את מבצעי הריסוס והזריעה בחקלאות לשלב הבא תוך צמצום המאמץ הכרוך מצד המפעיל/הבעלים.
חברת UAVenture משתפת פעולה עם SUIND בפיתוח מערכת המנעות ממכשולים מתקדמת המבוססת על ראייה ממוחשבת עבור הפלטפורמה שלה AirRails ועבור יצרניות רחפנים נוספות. המהלך יביא את העוצמה של טכנולוגיית הראייה הממוחשבת לתעשיית ריסוס הגידולים בחקלאות ויאפשר לרחפנים לאתר מכשולים ולהמנע מהם באופן אוטונומי במהלך משימת הריסוס. בנוסף, הדבר יספק דיוק ברמת הסנטימטר ללא GPS, דבר שיגדיל בצורה משמעותית את הדיוק, יצמצם סטיה מהמטרה ויספק מענה יציב לטעויות וסטיות GPS.
יתרה מזאת, המערכת פותחה ונוסתה במטרה לפעול במהירויות הנדרשות במשימות טיפוסיות של ריסוס גידולים בניגוד לקצב המזדחל של רבות מהמערכות הנסיוניות הקיימות כיום.
שילוב מערכת ראיה ממוחשבת ברמה תעשייתית על גבי הרחפנים תאפשר מספר יתרונות למשימות הריסוס וזריעת גידולים, ביניהם יכולות איתור עצים, עמודים ומכשולים אחרים שמופיעים לאורך נתיב המשימה ובסמוך לו, תכנון דינמי של המסלול ומשימת הריסוס כאשר תכנון ידני סביב מספר גדול של מכשולים אינו מעשי או אפילו אפשרי, כמו הצללה של עצים על מטעי צמחי תה ועוד, כך מדווח uasnews.com.