This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מהלך מעניין בתחום נשיאת חיישנים על כלים בלתי מאוישים. פוד נאט"ו ישולב לתוך סדרת דגמי כלי הטיס המאויש מרחוק MQ-9 כדי להרחיב את האפשרויות שלו מבחינת קונפיגורציה ומטע"ד. פוד נאט"ו זהו מיכל גמיש, ניתן להתאמה, אירודינמי, זול וניתן לאישור לפי תקינה, שמאפשר להוסיף יכולות חיישן ריבוניות, שפותחו על ידי לקוחות במדינותיהם השונות בעזרת מערך משותף של ממשקים למערכת כלי הטיס. גישה זו מצמצמת את משך האינטגרציה והעלויות.

מדובר בשיתוף פעולה בין GA-ASI לבין SENER על בסיס הסכמים משמעותיים ביחס לכטב"ם ה-MQ-9A לספרד, וההתאמות לפי דרישות הצבא הספרדי.

פיתוח פוד נאט"ו נובע מיוזמה של GA-ASI לספק ללקוחותיה פוד שניתן להתאמה לצורך נשיאת חיישני מודיעין, מעקב וסיור חוצי תחומים וריבוניים, שניתן לשלבם לתוך מערכות הכטב"ם ה-MQ-9A ו-MQ-9B.

ב-GA-ASI עובדים עם ספקים אירופיים כדי להוסיף יכולות חיישן לפוד המטע"ד האירופי החדש שעומד בתקני הכשירות האווירית של נאט"ו.

בדרך זו, ספקיות החיישנים האירופיות יקבל תקנים לגבי גודל, משקל ואנרגיה SWAP וכן מסמך בקרת ממשק ICD עבור כלי הטיס כדי לשלב בצורה יעילה את המטע"דים שלהן.

לאחר שיושלמו בהצלחה שלבי ההגדרה והספציפיקציה של המערכת, כמו גם שלבי התכנון הראשוני הקונספטואלי והבקרה הקריטית של התכנון, יעברו שתי החברות לעבוד על שלב התכנון המפורט של הפוד, כך מדווח uasvision.com.