This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב ירט בהצלחה טיל מטרה בליסטי טקטי מהיר וטיל שיוט מטרה במהלך טיסת ניסוי באמצעות מערכת פיקוד הקרב האינטגרטיבית IBCS.

מדובר במערכת מרכזית באסטרטגיית המודרניזציה של צבא ארה"ב בתחום ההגנה האווירית ונגד טילים, המיועדת להתמודד עם שדה הקרב המשתנה. ה-IBCS מאפשר מבצעים מהפכניים לשדה הקרב מסוג "any sensor, best effector", באמצעות התכת מידע ממספר רב של חיישנים נפרדים כדי ליצור תמונת אוויר אינטגרטיבית, ופריסה של כל האפקטורים כדי להביס איומים מתקדמים.

טילי המטרה היו חלק מניסוי הירי החי השני מבין שניים במהלך ניסויים באתר ניסויי הטילים White Sands, והם הדגימו את יכולת המערכת להרכשה, עקיבה, זיהוי ופגיעה במטרות שונות ממגוון מקומות, מהירויות וגבהים. 

המערכת מיוצרת על ידי Northrop Grumman.

טיסת הניסוי החלה עם טילי מטרה ששוגרו מנקודות מוצא שונות לעבר המגינים בבקרה של ה-IBCS. מטרת טילי ה-TBM נורתה הרחק ממטווח הטילים על מסלול בליסטי, בעוד שה-surrogate של טיל השיוט טס בגובה נמוך. כשטילי המטרה נעו עצמאית לעבר מטרותיהם, מכ"ם נפרדים רבים סיפקו נתונים ל-IBCS. מערכת זו יצרה אינטגרציה של הנתונים לכדי מסלול מורכב בודד ורציף של כל אחד מהאיומים, דבר שלא ניתן לבצע עם כל חיישן בנפרד, ולאחר מכן, הציגה פתרונות פגיעה עם המיירטים הטובים ביותר לפגיעה בשני האיומים המתקרבים.

לאחר מכן החיילים ביצעו את הפגיעה באמצעות ה-IBCS, כולל שיגור PAC-2 ליירוט טיל השיוט ו-PAC-3 ליירוט ה-TBM המתקדם. הביצוע המוצלח של טיסת הניסוי השנייה של ה-LUT מקדם את הפרויקט צעד נוסף לאבן הדרך C, שאחריה יגיעו הייצור והפריסה של מערכת ה-IBCS, כך מדווח aerostechnews.com.