This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אימות הוא אחד מאבני היסוד של אבטחת תקשורת אלחוטית. בפרט בהקשר הצבאי, ערך האימות ברור ומחוייב המציאות. מקבלי ההודעה מוודאים ששידור נכנס אכן הגיע מבן ברית ולא מיריב, וכך שומרים על אמינות התקשורת.

המצאה חדשה מכבידה באופן משמעותי על האויב להתחזות לבן ברית. חוקרים מצבא ארה"ב רשמו פטנט על המצאת שיטה מעשית שמאפשרת למכשירי אלחוט צבאיים לאמת ולתקשר בצורה חסויה.

החוקרים ממעבדת המחקר בפיקוד פיתוח יכולות הקרב בצבא ארה"ב CCDC ARL ומאוניברסיטת Lehigh פיתחו שיטה שתבצע בו זמנית שתי משימות – בירור האותנטיות של תקושרת אלחוטית ושידור מידע סודי.

הפיתוח משתמש במפתח משותף כדי ליצור ספר קודים סודי שמשמש להשגת אימות ולהקמת ערוץ תקשורת מאובטח נוסף, כך מסביר דר' פול יו. האויב, שאינו מכיר את המפתח, לא יהיה מסוגל ליצור את ספר הקוד וכך לא יוכל להתחזות לצד לגיטימי.

"מפתח סודי משמש ליצירת ספר קוד סודי ברמה נמוכה שמספק גם אימות של הודעה ראשונית וגם תקשורת ערוץ צדדי של הודעה מאובטחת משנית", אומר דר' בריאן סדלר. "מילת הקוד שנבחרת מספר הקוד מתווספת לצורת הגל של ההודעה הראשונית ומשמשת כתג זיהוי כך שהמקבל יוכל לאמת בצורה בטוחה וןפרטית את זהות המקור. המידע הנוסף מועבר דרך בחירה במילת קוד תקפה".

“הצוות שלי מתמקד בפיתוח טכנולוגיה שתתאים מאוד לשימוש החייל בעתיד הלא רחוק", טוען יו. "אנחנו אופטימיים ומאמינים שעל ידי עמידה על המשמר מפני איומים עתידיים תוך חקירת גבולות האפשר נוכל לסייע בחיזוק הרשת העתידית של צבא ארה"ב מול איומי הסביבה העתידית".

פטנט קודם לגבי שכבת אימות פיזית, שהוגש על ידי אנשי מעבדת המחקר הצבאית CCDC ARL מצמיע שימוש בתג תקף אחד בלבד לצורך אימות בלבד. התוכנית המורחבת החדשה מאפשרת בנייה של סט של תגים תקפים בצורה שתגביר עוד את אי-הוודאות עבור היריב ותאפשר לשלוח בצורה מאובטחת הודעה משנית קצרה. 

ההודעה המשנית יכולה גם לספק דרך לעדכון המפתח כדי להגן מפני התקפות עתידיות. דבר זה יענה ישירות על הצורך בשינוי מידי פעם של המפתחות הסודיים בין הצדדים הלגיטימיים.

ההמצאה רלבנטית גם לשוק המסחרי. לאימות יש חשיבות רבה במגזר התקשורת האלחוטית המסחרית. "ההודעה המאובטחת המשנית יכולה לשמש כדי לסייע לתקשר מידע מפתח חדש כדי לפתח את המפתח במשך הזמן ובכך לבלבל את היריב".

ההמצאה נבחנה באמצעות סימולציות מפורטות. ניסויים מוקדמים בעזרת רדיו מוגדר תוכנה הראו שתוכנית אימות שכבה פיזית כזאת יכולה להיות מיושמת בהצלחה, על בסיס הפטנט הקודם, כך מדווח techxplore.com.