This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צורת גל רדיו חדשה תקשה על ירוט ואיתור אותות תקשורת של צבא ארה"ב. מדובר על צורת גל LPI/LPD – סבירות ירוט נמוכה/ סבירות איתור נמוכה. 

הפרויקט הוא שיתוף פעולה בין מרכז ה-C5ISR של פיקוד פיתוח יכולות הקרב של צבא ארה"ב לבין חברת Silvus Technologies.

המימון למחקר והפיתוח יופנה לפרויקט של מרכז C5ISR בנושא "תקושרת מוגנת לצוותים מאוישים/בלתי מאוישים". במהלך תקופת האופציה, החברה תשלב מספר יכולות חדשות עם צורת הגל LPI/LPD, כולל היכולת לשנות תדר פעולה כשהתקשורת פחות זמינה, יכולת לסנן החוצה הפרעות וטכנולוגיה שתאפשר למכשירי רדיו לשלוט בכוח השידור "כדי לאפשר תקשורת חשאית יותר".

התקשורת המאובטחת עבור פרויקט הציוות המאויש-בלתי מאויש מתמקדת ב"יכולות תקשורת מאובטחות בנראות נמוכה למבצעים שמשלבים צוותים מאוישים ובלתי מאוישים.

היכולת החדשה "משלבת מערך עוצמתי של פונקציות נגד שיבוש ו-LPI/LPD המאפשרות תקשורת איתנה ומאובטחת ללוחם בסביבות עוינות ועמוסות", טוען מנכ"ל ומייסד החברה, בבק דנשרד.

צורות הגל החדשות ייבחנו במעבדה החל מחורץ זה עד אביב 2021. ההדגמות בשטח יתקיימו במהלך ניסוי חידוש הרשת ב-2021 לפי c4isrnet.com.