This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הודגמה טכנולוגיית תקשורת LTE מוטסת לרחפנים עבור מספר רב של שותפים. הטכנולוגיה מאפשרת לרחפנים, מסוקים, מוניות אוויריות וכלי טיס מחוברים אחרים לחלוק את אותו מרחב אווירי ללא הפרדה.
הטכנולוגיה שפותחה על ידי SqwaQ מייתרת את הצורך בהגבלות שנובעות מניהול תנועת כלים בלתי מאוישים (UTM), ופתרת מכשולים אחרים שמעכבים את ההשתלבות ההרחבת של כלי טיס בלתי מאוישים במרחב האווירי.
במקום להפריד רחפנים או להגביל אותם, הטכנולוגיה מאפשרת שילוב בטוח במרחב אווירי מבוקר תוך הצעת פיתרון לאתגרים כגון זיהוי מרחוק של כלי טיס, אימות פרטי מטיס, ניהול נתיב טיסה ועוד, שהגבילו את טיסות הרחפנים עד כה.
ה-SqwaQboard הוא מודול תקשורת קומפקטי במשקל 270 גר' בלבדת שצובר שישה קשרי 3G/4G LTE לצינור אחד של נתונים כדי לשדר ארבעה נקודות מבט של מטיס ומצלמות או חיישנים בו-זמנית, פלוס שליטה ובקרה multi-redundant ועוד.
הפלטפורמה ממנפת את התקשורת העודפת עם רשתות ומגדלים מרובים בו זמנית ומספקת ביצועים חזקים ועודפים יותר.
"האוטונומיה ומכשירים מחוברים תעשייתיים דורשים תקשורת עודפת. הטכנולוגיה החדשה מספקת כיום מה שטכנולוגיית 5G לא תצליח להשיג במשך עשור. בעזרת שותפים בכירים נוכל לשחרר את הרחפנים לטוס ללא כבל במרחב האווירי. כמובן שזה לא יקרה עם רחפני הצעצוע הסיניים הנפוצים כיום. יש לנו שותפים מרכזיים במספר רב של מדינות שפועלים איתנו להשגת המטרה", טוען טד לינגסלי, מנכ"ל החברה, לפי usavision.com.