This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי הטיס הבלתי מאויש הטקטי RQ-21A של חיל הים האמריקאי ישודרג במערכת חיישן חדשה. באמצעות שילוב מערכות הדמיית תנועה ממוזערות בכטב"מים טקטיים, מחלקת ההגנה האמריקאית משתמשת בטכנולוגיה שכבר הוכחה בקרב באמצעות בלוני תצפית, אמצעי שמספק למפקד הטקטי תצפית מלמעלה.

פיקוד מערכות האוויר של הצי (NAVAIR) העניק חוזה בסך $6.7 מיליון לחברת Logos Technologies לפיתוח, אספקה וביצוע טיסות ניסוי להוכחת היתכנות בחיישן WAMI – הדמיית תנועה בשטח רחב.

מערכת החיישן שתיקרא Cardcounter תשולב בכטב"ם ה-RQ-21A של חיל הים והנחתים.

החיישן יהווה יכולת משימה שמבוססת על חיישן ה-BlackKite של החברה, שהוא אבטיפוס במשקל אולטרה-קל של חיישן WAMI עם אינפרה-אדום. 

ה-BlackKite מסוגל לספק תמונה שמכסה שטח של יותר מ-12 קמ"ר. בשטח נרחב זה יכולים מפעילי החיישן לאתר ולעקוב אחרי כלי רכב בזמן אמת ולתגבר את מודעות המצב שלהם. המערכת מגלה ומתעדת את כל האזור בזמן אמת ומזרימה קטעי וידאו מרובים למכשירים נישאים על הקרקע.

ה-Cardounter ימנף את יכולות מעבד הקצה המולטי-מודלי של ה-BlackKite, שמסוגל לאחסן שש שעות ויותר של נתוני משימה. בעזרת טכנולוגיה זו משתמשים יכולים לנתח באופן פורנזי את התמונות המתועדות ולקבל הקשר טוב יותר של מה שמתפתח בשטח בזמן אמת, לייצר חיבורים בין אנשים, מקומות וארועים, כך לפי ההודעה ב-businesswire.com.